Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny to umowa terminowa, która w bardzo krótkim zakresie czasowym daje pracownikowi możliwość świadczenia pracy. Po upływie określonego czasu, pracownik nie może żądać od pracodawcy kontynuowania zatrudnienia. Umowa ta może poprzedzać zawarcie innej umowy o pracę.

W dzisiejszym wpisie omawiamy:

 • cel zawarcia umowy na okres próbny,
 • okres trwania umowy,
 • okres wypowiedzenia,
 • cechy tego rodzaju umowy.

 

Cel zawarcia umowy

Przepisy kładą nacisk na cel zawarcia umowy na okres próbny. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się, aby sprawdzić kwalifikacje pracownika oraz możliwość jego zatrudnienia w celu wykonywania konkretnej pracy. Dodatkowo dzięki umówię o pracę na okres próbny, pracownik może zapoznać się z warunkami pracy na danym stanowisku. Jeśli ocena pracownika na danym stanowisku wypadnie negatywnie podczas okresu próbnego, wówczas strony nie nawiążą innej umowy o pracę, gdzie byłyby wykonywane te same obowiązki. Umowę tę uważa się za umowę tymczasową, która nie jest trwała. 

 

Okres trwania umowy

Dopuszczalny czas trwania umowy o pracę na okres próbny wynosi maksymalnie 3 miesiące. O tym, ile trwa okres próbny i czy po jego zakończeniu strony podpiszą umowę o pracę, decydują strony stosunku pracy. Okres próbny może zatem wynosić tydzień, miesiąc, dwa miesiące – najważniejsze jest to, że nie może przekroczyć 3 miesięcy. Choroba pracownika, mimo, że jest przerwą w świadczeniu pracy, nie przerywa biegu tego okresu. Okres trwania umowy biegnie niezależnie od wyżej wspomnianych przerw.

Umowa o pracę na okres próbny nie zalicza się do limitu umów na czas określony. Przepisy przewidują jednak możliwość ponowne zawarcia umowy na okres próbny z pracownikiem. Są to dwa przypadki:

 • pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innej pracy,
 • minęły co najmniej 3 lata od dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę, a zatrudniony pracownik  wykonuje ten sam rodzaj pracy. 

W przypadku numer dwa możliwe jest tylko jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny. Umowy o pracę na okres próbny nie można stosować przy nawiązywaniu stosunku pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę i w przypadku umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

Istnieje jeden przypadek, w którym umowa na okres próbny może być dłuższa aniżeli 3 miesiące. Mowa o sytuacji, w której zawiera się umowę o pracę na okres próbny z pracownicą w ciąży na okres dłuższy aniżeli miesiąc. Termin rozwiązania musi przypadać po upływie 3 miesiąca ciąży – wówczas umowa automatycznie przedłuża się do dnia porodu.

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Umowa na okres próbny ulega rozwiązaniu:

 • na mocy porozumienia stron,
 • z upływem okresu wypowiedzenia, 
 • z upływem terminu, na jaki umowa została zawarta,
 • bez wypowiedzenia z przez pracownika czy pracodawcę z przyczyn, które określa Kodeksie pracy.

 

Umowa ta jest umową o pracę, dlatego dotyczą jej również okresy wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi:

 • jeśli okres próbny jest krótszy niż 2 tygodnie – 3 dni,
 • okres próbny przekracza 2 tygodnie – 1 tydzień, 
 • jeśli okres próbny trwa 3 miesiące – 2 tygodnie. 

 

Cechy umowy o pracę na okres próbny

Jak wcześniej wspomniano, umowa na okres próbny jest umową o pracę, dlatego umowa ta powinna zawierać elementy umowy o pracę:

 • rodzaj pracy, 
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wskazanie wynagrodzenia za pracę,
 • określenie wymiaru czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Przy wypowiadaniu umowy na okres próbny nie jest wymagana konsultacja ze związkami zawodowymi, ponieważ konsultacja dotyczy tylko rozwiązywania umów na czas nieokreślony. Pracodawca nie musi też uzasadniać wypowiedzenia. 

Osoba podejmująca pracę na podstawie umowy o pracę na okres próbny musi posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie. Pracownik musi także przejść szkolenie BHP.

Konstrukcja umowy o pracę na okres próbny uniemożliwia obchodzenie przepisów prawa i wydłużania trwania tego rodzaju umów w czasie. Dla pracownika niekorzystny jest na pewno krótki okres wypowiedzenia i brak ochrony związkowej. 

 

Jeśli zasady dotyczące umowy o pracę na okres próbny nie są dla Ciebie jasne albo okazało się, że jesteś w ciąży i nie wiesz, jakie kroki należy podjąć, skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii Centrum Prawa Pracy. Odpowiemy na wszystkie pytania związane z umową o pracę na okres próbny. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy