Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Czy pracodawca dobrze nalicza wynagrodzenie za nadgodziny

Praca w godzinach nadliczbowych zdarza się bardzo często, jednak nie jest to regułą. Pracownik, który wykonuje dodatkową pracę „po godzinach” i w zamian nie otrzymuje czasu wolnego, może liczyć na rekompensatę. Rekompensata to wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z odpowiednimi dodatkami do wynagrodzenia. W dzisiejszej publikacji wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę, aby kwota wypłaty za nadgodziny była prawidłowa. 

 

Praca w godzinach nadliczbowych – dodatek

W naszej Kancelarii Centrum Prawa Pracy często prowadzimy konsultacje dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownicy nie są do końca zorientowani jak powinien rozliczać je pracodawca i czy na pewno są rozliczne na ich korzyść.

W Kodeksie pracy określono dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Należy się on pracownikowi dodatkowo do wynagrodzenia. Przedstawia się to następująco: 

  • wysokość dodatku w postaci 100% wynagrodzenia: 

– niedziele i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy według jego rozkładu czasu pracy,

– w nocy, 

– w dniu wolnym od pracy, który został udzielony pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę bądź w święto, według jego rozkładu czasu pracy.

  • wysokość dodatku w postaci 50% wynagrodzenia:

– dni powszednie,

– niedziele i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy według jego rozkładu czasu pracy. 

 

Nadgodziny a podstawowy system czasu pracy

Podstawowy systemym czasu pracy to praca po 8 godzin na dobę. Praca w godzinach nadliczbowych to praca, która przekracza ten wymiar np. wykonywanie pracy przez 10 godzin. Wówczas za każdą godzinę nadliczbową pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem. Wysokość dodatku zależy od tego, kiedy wystąpiły godziny nadliczbowe. 

Warto pamiętać o tym, że pomimo wypłaty dodatku za nadgodziny w porze nocnej, pracownik nadal ma prawo do dodatku nocnego.

 

Nadgodziny a równoważny system czasu pracy

Sam system czasu pracy to pewien zbiór norm, które regulują czas pracy. W równoważnym systemie czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu. Nie może on jednak przekraczać 12 godzin. Ten przedłużony dobowy czas pracy jest równoważony dniami wolnymi od pracy lub krótszym dobowym wymiarem czasu pracy. 

W równoważnym systemie czasu pracy praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce po przekroczeniu przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy np. po 12 godzinie pracy. W systemie równoważnym szczególną uwagę należy zwrócić na nadgodziny, które powstały po przekroczeniu tygodniowej normy czasu pracy. Z kolei samo przekroczenie dobowej normy może być przyczyną przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy. 

 

Średniotygodniowe normy czasu pracy

W kodeksie pracy nie znajdziemy metody na wyliczenie tego, czy średniotygodniowe norma czasu pracy została przekroczona. Kwestią tą zajęła się Państwowa Inspekcja Pracy według której należy to rozliczać następująco:

  • od przepracowanych przez pracownika godzin należy odjąć godziny nadliczbowe, które wynikają z dobowego przekroczenia czasu pracy, następnie od otrzymanych godzin odejmujemy liczbę godzin, które wynikają z wymiaru pracy w konkretnym okresie rozliczeniowym. 

 

Chcesz dowiedzieć się jak otrzymać wynagrodzenie za nadgodziny? Umów się na konsultacje z naszymi specjalistami od prawa pracy. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy