Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Likwidacja zakładu pracy a należne wynagrodzenie

Likwidacja zakładu pracy to trudna sytuacja zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Zazwyczaj wynika ze złej kondycji firmy, co może powodować różnego rodzaju problemy z wypłacalnością. W dzisiejszym wpisie omówimy to, jak odzyskać należne wynagrodzenie, kiedy pracodawca zlikwidował zakład pracy. 

Likwidacja oznacza koniec koniec działalności podmiotu gospodarczego, który zatrudnia pracowników. Oznacza także bardzo dużo obowiązków pracodawcy względem pracownika. Biorąc pod uwagę fakt, że przyczyną likwidacji zakładu pracy najczęściej są problemy finansowe przedsiębiorstwa, pracownicy mogą mieć problem z uzyskaniem należnego wynagrodzenia. Dziś wyjaśnimy jakie prawa ma pracownik oraz w jaki sposób może je egzekwować. 

Przygotowaliśmy dla Państwa pismo – wezwanie do zapłaty wynagrodzenia. Wezwanie to pomoże Wam w egzekwowaniu należnego wynagrodzenia. 

 Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

 

Obowiązek wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom

Likwidacja zakładu pracy nie powoduje automatycznego wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca ma zatem obowiązek rozwiązać umowy z pracownikami w formie wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Pracodawca musi dopełnić formalności związanych z likwidacją zakładu pracy. 

 

Likwidacja zakładu pracy a okres wypowiedzenia

W sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik pracował przez co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jednak kiedy dochodzi do likwidacji zakładu pracy, pracodawca może skrócić ten okres do 1 miesiąca. Wówczas powstaje obowiązek pracodawcy, aby wypłacić pracownikom należne wynagrodzenie za 2 pozostałe miesiące. Pracownik powinien zatem otrzymać taką wysokość wynagrodzenia, jaką otrzymałby pracując na ustalonych warunkach. 

 

Spłata należnych wynagrodzeń przez pracodawcę

Jak wcześniej wspomnieliśmy, najczęstszą przyczyną likwidacji zakładu pracy jest bardzo zła kondycja finansowa przedsiębiorstwa. W konsekwencji prowadzi do niewypłacalności podmiotu zarówno wobec kontrahentów, jak i pracowników. Jeśli pracodawca, mimo likwidacji  zakładu pracy jest w stanie wypłacić należne świadczenia pracownikom, to sytuacja jest dużo łatwiejsza. Najczęściej jednak pracownicy muszą wezwać pracodawcę do zapłaty zaległego wynagrodzenia. 

Jednym z pierwszych działań, jakie może podjąć pracownik w stosunku do pracodawcy, jest wysłanie mu  wezwania do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę. Warto egzekwować swoje prawa, gdyż wypłata wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, a likwidacja zakładu pracy nie powoduje, że obowiązek ten wygasa. 

Chcąc ułatwić pracownikom egzekwowanie należnego wynagrodzenia od pracodawcy, opracowaliśmy pismo – wezwanie do zapłaty należnego wynagrodzenia za pracę. Korzystamy z niego w naszej Kancelarii Centrum Prawa Pracy, więc mogą być Państwo pewni, że wezwanie to spełnia wszelkie wymogi formalne. 

 Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

 

Zespół Kancelarii Centrum Prawa Pracy