Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Mobbing

Mobbing wśród pracowników

Pracodawca powinien reagować na mobbing i mu przeciwdziałać. Jeżeli perswazja lub działania organizacyjne nie są skuteczne, może zastosować wobec mobbującego pracownika rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Prawa osoby dyskryminowanej

Mobbowany pracownik ma prawo:

  • rozwiązać umowę o pracę podając mobbing jako przyczynę tego rozwiązania
  • dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracownik może dochodzić również odszkodowania w wyższej kwocie.  Musi w tym przypadku wykazać wysokość poniesionej przez szkody majątkowej oraz związku przyczynowo-skutkowego między działaniem pracodawcy lub współpracowników a powstałą szkodą. 

Odszkodowanie za mobbing

W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci pracownikowi odszkodowania za mobbing, pracownik może wnieść do właściwego sądu pracy powództwo o odszkodowanie. Ma na to czas do 3 lat od dnia rozwiązania przez pracownika umowy o pracę.

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Pracownik, który wskutek mobbingu doznał rozstroju zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W takim przypadku musi udowodnić, że rozstrój zdrowia nastąpił w skutek mobbingu. Rozstrój zdrowia musi być więc trwały i rzeczywisty. Nie może polegać tyko na odczuciu smutku i krzywdy. 

Aby uzyskać od pracodawcy zadośćuczynienie, pracownik musi wnieść do właściwego sądu powództwo o zadośćuczynienie.

Mobbing a dyskryminacja

Dyskryminacja to niepożądane zachowanie pracodawcy, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. 

Dyskryminowanemu przez pracodawcę pracownikowi przysługuje odszkodowanie, z którym nie wiąże się rozwiązanie umowy o pracę. Wysokość odszkodowania jest analogiczna do odszkodowania z powodu mobbingu.

Spotkajmy się

Prowadzimy konsultacje stacjonarne w Kancelarii we Wrocławiu. Możliwe jest również przeprowadzenie konsultacji online. Jeśli potrzebują Państwo konsultacji i rzeczowego omówienia swojej sprawy, zapraszamy do kontaktu.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy