Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za nadgodziny

Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. Każdy pracownik musi posiadać własną ewidencję, w której  znajdują się: ewidencja czasu pracy, dokumentacja dotycząca wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski złożone przez pracownika. W dzisiejszym wpisie powiemy co zrobić, kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za nadgodziny. 

Do obowiązków pracownika należy wykonanie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Obowiązek ten wynika z konieczności wykonywania poleceń służbowych, a także z dbałości o dobro zakładu pracy. Odmowa wykonania pracy w godzinach nadliczbowych może skutkować np. nałożeniem na pracownika kary porządkowej. Jednak pracownik może odmówić, jeśli byłoby to sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

 

Nadgodziny a Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy dba o interesy pracowników oraz o ich prawa. Niektórzy pracownicy nie przestrzegają przepisów i nie chcą wypłacać wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Wówczas pracownik może zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Pracy. Po zgłoszeniu sprawy, inspektor przeprowadza kontrolę u pracodawcy. Jeśli podczas kontroli inspektor PIP znajdzie nadużycia, ma prawo do wydania nakaz wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Trzeba jednak wiedzieć, że inspektor PIP ma uprawnienia do do wydawania nakazów płatniczych, jeśli obowiązek wypłaty wynagrodzenia nie budzi żadnych wątpliwości. 

Kontrole inspektorów PIP wykazały, że pracodawcy chylają się od obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy według obowiązujących przepisów. Ewidencja ta nie istniała albo była prowadzona niezgodnie z prawdą. Według inspektorów tak nierzetelne prowadzenie ewidencji może być związane z próbą uniknięcia obowiązku płacenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 

Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Choć praca w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika, to jednak zgodnie z prawem musi on za to otrzymać wynagrodzenie. Jeśli pracodawca nie wypłaca go, wówczas warto wezwać go do zapłaty zaległego wynagrodzenia za nadgodziny. Klienci często zastanawiają się nad skutecznością takiego wezwania, nad tym, z jakich elementów powinno się składać tak, aby odniosło pożądany efekt, czyli wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Specjaliści z Kancelarii Centrum Prawa Pracy stworzyli profesjonalny wzór wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 

 Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 

Pozew o wynagrodzenie za nadgodziny

Ostatecznym krokiem jest złożenie pozwu o wynagrodzenie za nadgodziny. Pozew ten składa się do sądu pracy. Najważniejszą częścią pozwu o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny są dowody. Warto dodać, że to pracownik musi udowodnić swoją pracę w godzinach nadliczbowych. Tylko wówczas ma szansę na otrzymanie wynagrodzenia za nadgodziny. Udowodnienie przed sądem prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jest jednym z najważniejszych aspektów w postępowaniu. 

 

Jak wcześniej wspomnieliśmy, złożenie pozwu o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych to zdecydowany krok, który jest ostatecznym rozwiązaniem. Wcześniej warto skorzystać z innych sposobów na uzyskanie należnego nam wynagrodzenia. Niewątpliwie ważne jest wsparcie profesjonalnej kancelarii, dlatego przygotowaliśmy wzór wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Z powodzeniem wykorzystujemy go w naszej Kancelarii, więc mają państwo gwarancję profesjonalnego przygotowania wezwania do zapłaty. 

 

 Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 

Zespół Kancelarii Centrum Prawa Pracy