Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę w ciąży

Przepisy prawa pracy gwarantują kobiecie w ciąży szczególną ochronę przez zwolnieniem. Dlatego też pracodawcy mają obowiązek stworzenia pracownicom w ciąży odpowiednich warunków zatrudnienia. Ochrona ta przejawia się głównie w zakazie zwalniania kobiet w ciąży.

W dzisiejszym wpisie dowiesz się: 

  • jak wygląda ochrona kobiety w ciąży przed zwolnieniem
  • czy ochrona obowiązuje również w okresie wypowiedzenia
  • kiedy ciąża nie chroni pracownicy przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

 

Ochrona pracownicy w ciąży przed zwolnieniem

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży, chyba, że istnieją przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Ważna jest tutaj również zgoda zakładowej organizacji związkowej. Przepis ten nie ma zastosowania do pracownicy, która znajduje się w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Dla ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę z kobietą, która jest w ciąży, nie jest ważny termin wykazania tej okoliczności, ale stan rzeczy, który istnieje w chwili wypowiedzenia umowy o pracę. 

Ochrona pracownicy w ciąży ma miejsce również wówczas, kiedy ciąża zakończyła się poronieniem przed okresem wypowiedzenia. W tym przypadku ciężar udowodnienia ciąży spoczywa na pracownicy. 

 

Ochrona pracownicy w ciąży w trakcie wypowiedzenia

Jeśli pracodawca złoży wypowiedzenie, a później kobieta dowie się o tym, że jest w ciąży, wówczas wypowiedzenie traci moc. Dzieje się tak dlatego, że ochrona pracownicy w ciąży dotyczy zarówno zakazu dokonania wypowiedzenia w okresie ochronnym oraz rozwiązania umowy przez wcześniejsze złożenie wypowiedzenia. 

W sytuacji, kiedy umowa została zawarta na czas określony, a termin umowy upłynął w trakcie ciąży, wówczas czas trwania umowy jest automatycznie wydłużony do dnia porodu, jednak w dniu zgłoszenia muszą upłynąć 3 miesiące kalendarzowe trwania ciąży. Umowa ta przedłuża się z mocy prawa i nie wymaga innych formalności. Rozwiązuje się w dniu narodzin dziecka. 

Jeśli pracownica złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, a nie wiedziała w tym momencie o ciąży bądź przysługujących jej z tego tytułu prawach, może wówczas cofnąć tę decyzję, ponieważ było to działanie pod wpływem błędu. Jeśli nastąpiło już rozwiązanie umowy o pracę, pracownica może domagać się od pracodawcy tego, aby uznał wypowiedzenie za bezskuteczne. 

 

W jakich sytuacjach ciąża nie chroni pracownicy przed zwolnieniem

W praktyce można spotkać się z sytuacjami, kiedy ciąża nie chroni pracownicy przed zwolnieniem. Do takich sytuacji można zaliczyć:

  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych
  • popełnienie przestępstwa podczas trwania umowy o pracę. Uniemożliwia to dalsze zatrudnianie pracownicy na zajmowanym stanowisku (przestępstwo musi zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu)
  • zawiniona utrata uprawnień na zajmowanym stanowisku, co uniemożliwia jej dalszą pracę 
  • ogłoszenie upadłości pracodawcy
  • likwidacja pracodawcy.

We wspomnianych przypadkach wymagana jest zgoda zakładowej organizacji związkowej, jeśli reprezentuje ona pracownicę. Pracodawca musi uzgodnić z zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę z pracownicą. 

 

Jeśli masz pytania dotyczące kwestii związanych z wypowiedzeniem umowy w trakcie ciąży lub chcesz, żeby Twoją sprawą zajęli się adwokaci z Centrum Prawa Pracy, skontaktuj się z nami. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy