Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Ciąża podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego

Jak wiemy, do urlopów związanych z rodzicielstwem można zaliczyć urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Warto omówić sytuację, kiedy pracownica zachodzi w ciążę w trakcie trwania jednego z tych urlopów.

W dzisiejszym wpisie poruszymy następujące kwestie:

  • możliwości dla pracownicy w ciąży przebywającej na urlopie macierzyńskim
  • kwestie prawne dotyczące pracownicy w ciąży przebywającej na urlopie rodzicielskim
  • urlop wychowawczy a ponowna ciąża i uprawnienia z tym związane.

Przebywanie na urlopie macierzyńskim a zajście w ciążę

Jeśli pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, wówczas ma bardzo dobrą sytuację. Korzysta bowiem z należnych jej praw i podlega ochronie przed zwolnieniem. Pracownica musi przebywać na urlopie macierzyńskim 14 tygodni, a później ma możliwość  powrotu do pracy, jeśli nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Może również skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w przypadku złego samopoczucia podczas ciąży. 

Inaczej wygląda sytuacja pracownicy w ciąży, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony. W tej sytuacji umowa ta zostanie przedłużona do dnia porodu. Umowa o pracę rozwiąże się w dniu urodzenia dziecka. Nie wymaga to dodatkowych czynności, gdyż umowa ta ulega przedłużeniu z mocy prawa. Jeśli chodzi o zasiłek macierzyński, to pracownica nabywa do niego prawo na okres, który odpowiada długości urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie ma również obowiązku, aby zatrudnić pracownicę na czas nieokreślony, jednak nie ma też przeciwskazań do takich działań. 

Warto zaznaczyć, iż uregulowania te nie dotyczą umów zawartych na zastępstwo. 

 

Ponowna ciąża pracownicy przebywającej na urlopie rodzicielskim

Pracownica, która zaszła w ciążę podczas urlopu rodzicielskiego, może go przerwać i powrócić do pracy, jeśli złożyła wniosek o urlop rodzicielski w ciągu 14 dni od porodu wraz z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w 100% wymiarze. Wówczas może także skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia chorobowego. Jeśli pracownica złoży ten wniosek później niż w trakcie 14 dni od dnia porodu, wówczas nie może zrezygnować z tego urlopu.

Jeśli wniosek ten został złożony na czas, pracownica może wrócić do pracy bądź wykorzystać urlop wychowawczy przysługujący jej na pierwsze dziecko. Inną opcją jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wypoczynkowego tuż po urlopie rodzicielskim.  Wówczas pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia urlopu.

Podczas urlopu rodzicielskiego pracownica nie może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, ponieważ przysługuje jej zasiłek macierzyński. Nie może jednocześnie korzystać zarówno z zasiłku macierzyńskiego i chorobowego. Jeśli jednak pracownica wróciłaby do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego bądź zrezygnowałaby z części tego urlopu, to wówczas mogłaby wykorzystać zwolnienie lekarskie już pierwszego dnia pracy.

 

Ponowna ciąża pracownicy podczas urlopu wychowawczego

Pracownica, która w trakcie urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko, nie nabywa prawa do urlopu macierzyńskiego, jednak ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Pracownica kontynuuje urlop wychowawczy na pierwsze dziecko, więc urodzenie drugiego dziecka nie przerywa urlopu wychowawczego.

Pracownicy w ciąży, która przebywa na urlopie wychowawczym przysługującym na pierwsze dziecko, nie przysługuje w tej sytuacji zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy, który przypadał właśnie w czasie trwania tego urlopu. Dopiero po powrocie do pracy pracownica nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Dodatkowo po powrocie do pracy z urlopu wychowawczego będzie naliczany urlop wypoczynkowy, co nie ma miejsca podczas trwania urlopu wychowawczego. Warunkiem koniecznym powrotu do pracy z urlopu wychowawczego jest złożenie wniosku do pracodawcy do 30 dni przed planowanym powrotem. 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi publikacjami dotyczącymi sytuacji prawnej pracownicy w ciąży. 

📑 https://centrumprawapracy.pl/urlopy-pracownicze/powrot-do-pracy-po-urlopie-macierzynskim-rodzicielskim-i-wychowawczym/

📑 https://centrumprawapracy.pl/wypowiedzenie-umowy-o-prace/wypowiedzenie-umowy-o-prace-w-ciazy/

 

Jeśli chciałabyś wiedzieć jakie prawa przysługują Ci jako pracownicy w ciąży, wyjaśnić wątpliwości czy niejasną sytuację z pracodawcą, zapraszamy do konsultacji w Kancelarii Centrum Prawa Pracy. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania i opracują rozwiązanie. 

[  

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy