Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Likwidacja stanowiska po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński to urlop, który dotyczy sprawowania opieki nad dzieckiem. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownicy powrót do pracy na to stanowisko, które zajmowała wcześniej. A co w sytuacji, kiedy nastąpiła likwidacja stanowiska?

Prawa pracownicy po urlopie macierzyńskim

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim z pewnością budzi wiele wątpliwości. Pracownice zastanawiają się, czy wrócą na poprzednie stanowisko, czy nie zmniejszą się ich zarobki i czy będą wykonywać te same obowiązki, co przed urlopem macierzyńskim. Obawy te są zupełnie niepotrzebne, gdyż sytuację tę regulują przepisy kodeksu pracy. 

Zgodnie z przepisami, pracodawca musi dopuścić pracownicę po zakończonym urlopie macierzyńskim do pracy na tym samym stanowisku, które zajmowała wcześniej. Jeśli nie ma takiej możliwości, to jego obowiązkiem jest zaproponowanie jej równorzędnego stanowiska. Stanowisko musi być także zgodne z kwalifikacjami pracownicy. Również wynagrodzenie nie może być niższe aniżeli to, które otrzymywała przed urlopem macierzyńskim. 

Stanowisko równorzędne jest stanowiskiem, na którym pracownica wykonuje takie same obowiązki jak na poprzednim stanowisku, zarabia nie mniej niż wcześniej.  Stanowisko równorzędne umożliwia jej zajmowanie tej samej pozycji zawodowej co wcześniej i taką samą ścieżkę kariery poprzez awanse. 

Z kolei „inne stanowisko” to takie stanowisko, na którym wykonuje się pracę innego rodzaju, ale nadal odpowiada ona wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjom pracownicy. 

 

Zatrudnienie nowego pracownika na stanowisku pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego

Bardzo często zdarza się tak, że pracodawca podczas urlopu macierzyńskiego pracownicy, zatrudnia na jej stanowisko kogoś innego. Podczas długiej nieobecności pracownika pracodawca chce wprowadzić nową organizację pracy w przedsiębiorstwie, dlatego zazwyczaj zatrudnia inną osobę do wykonywania obowiązków nieobecnej pracownicy. Pewna trudność pojawia się wtedy, kiedy pracownica wraca do pracy po urlopie macierzyńskim.

Czy w tej sytuacji pracodawca może powierzyć pracownicy równorzędne stanowisko? Otóż nie. Pracodawca nie ma dowolności w kolejności proponowanych stanowisk, więc musi postępować zgodnie z przepisami kodeksu pracy.  W pierwszej kolejności to pracownica wracająca do pracy z urlopu macierzyńskiego ma gwarancję powrotu na swoje dotychczasowe stanowisko. Dopiero wówczas, kiedy nie ma takiej możliwości, pracodawca proponuje równorzędne stanowisko. Pracodawca nie może powołać się w tej sytuacji na likwidację stanowiska, skoro stanowisko istnieje i zajmuje je inna osoba. Dzięki temu przepisy zapewniają stabilność zatrudnienia pracownicy wracającej do pracy z urlopu macierzyńskiego. 

 

Wynagrodzenie dla pracownicy po urlopie macierzyńskim

Pracownica, która wraca po zakończeniu urlopu macierzyńskiego musi otrzymać wynagrodzenie, które otrzymywałaby, gdyby nie korzystała z tego świadczenia. Przy wypłacaniu wynagrodzenia pracodawca musi uwzględnić wszystkie zmiany, które miały miejsce podczas nieobecności pracownika. Zmiany mogą być na korzyść lub niekorzyść pracownika. Warto wspomnieć, że podstawą określenia wynagrodzenia pracownika, który wraca do pracy po urlopie macierzyńskim jest wynagrodzenie, które przysługuje mu w dniu podjęcia pracy po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem. 

 

 

Pracodawca powołuje się na likwidację stanowiska, kiedy wróciłaś z urlopu macierzyńskiego? Po powrocie macierzyńskim zaproponowano Ci gorsze stanowisko i wynagrodzenie?  Skonsultuj się z adwokatami i radcami prawnymi z Kancelarii Centrum Prawa Pracy, by poznać swoje prawa pracownicze. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy