Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Wynagrodzenie za czas choroby

W okresie choroby pracownik, który nie wykonuje pracy, ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Jest to szczególny rodzaj wynagrodzenia pracowniczego. Istnieje bowiem zależność między zwolnieniem lekarskim a wysokością wynagrodzenia pracownika. 

Wynagrodzenie chorobowe – komu i kiedy przysługuje

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby przez pierwsze 33 dni tej niezdolności w danym roku kalendarzowym. Jeśli pracownik ukończył 50 lat, wówczas jest to 14 dni niezdolności do pracy w danym roku. W tej sytuacji wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę. 

Prawo do wynagrodzenia chorobowego nabywają pracownicy po 30 dniach nieprzerwanego okresu zatrudnienia. Do tych okresów wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia, ale tylko w sytuacji, kiedy przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni.

Okresu tego nie wymaga się w następujących przypadkach:

 • absolwenci szkół bądź uczelni, osoby, które ukończyły kształcenie w szkole doktorskiej i zostali objęli ubezpieczeniem chorobowym albo przystąpili do tego ubezpieczenia w ciągu 90 dni od ukończenia kształcenia, 
 • niezdolność do pracy wynikająca z wypadku w drodze do/z pracy,
 • osoby, które posiadają co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, czyli obowiązkowego zatrudnienia, 
 • posłów, senatorów, którzy zostali zatrudnieni w ciągu 90 dni od ukończenia swojej kadencji. 

W wyżej wymienionych przypadkach prawo do wynagrodzenia chorobowego pracownik zyskuje już pierwszego dnia choroby. 

 

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe

Pracownik ma prawo do 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą bądź odosobnieniem związanym z chorobą zakaźną. Dotyczy to sytuacji, w której niezdolność trwa łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym. Nie jest ważne to, czy była to ta sama choroba czy też różne. Dni niezdolności sumują się nawet jeśli w ciągu roku doszło do zmiany pracodawcy. Pracodawca po rozwiązaniu stosunku pracy musi podać w świadectwie pracy liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wynikającej z choroby jest wypłacane do 33 dni.

Prawo do 100% wynagrodzenia pracownik zachowuje za czas niezdolności do pracy na skutek:

 • wypadku w drodze do pracy i z pracy, 
 • choroby, która przypadła na okres ciąży, 
 • poddania się badaniom lekarskim, które muszą wykonać kandydaci na dawców komórek, tkanek oraz narządów oraz poddania się tym zabiegom.

 

Komu nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie za czas choroby nie przysługuje pracownikom, którzy nie mają prawa do zasiłku chorobowego. Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia chorobowego w czasie:

 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • odbywania kary pozbawienia wolności,
 • tymczasowego aresztowania. 

 

Inne sytuacje, w których pracownik nie otrzyma wynagrodzenia chorobowego:

 • pracownika odsunięto od pracy z powodu podejrzenia choroby zakaźnej, jeśli nie podjął zaproponowanej przez pracodawcę innej pracy, która odpowiadała jego kwalifikacjom,
 • okres niezdolności do pracy, który jest wynikiem umyślnego przestępstwa czy wykroczenia popełnionego przez pracownika przez okres zwolnienia, 
 • wykonywanie pracy zarobkowej w czasie orzeczonej niezdolności do pracy,
 • sfałszowane zaświadczenia lekarskiego,
 • wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem zwolnienia.  

 

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie za czas choroby jest ustalane według zasad, które obowiązują przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie to jest wypłacane za każdy dzień choroby, czyli nawet za dni wolne od pracy. 

Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest przychód, który jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe już po odtrąceniu składek na ubezpieczenie rentowe, chorobowe i emerytalne. Podstawą jest miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pojawiła się niezdolność do pracy. W sytuacji, kiedy niezdolność powstała jeszcze przed upływem pełnego miesiąca, wówczas podstawą jest wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował cały miesiąc. Z kolei, jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawą wynagrodzenia są pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. 

 

Chcesz wiedzieć, czy pracodawca powinien wypłacić Ci wynagrodzenie chorobowe?  Skontaktuj się ze specjalistami z naszej kancelarii i zadbaj o swoje prawa pracownika. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy