Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika – skuteczne odwołanie do Sądu Pracy

 Konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego są bardzo dotkliwe dla pracownika. Tzw. dyscyplinarka zostaje wpisana do świadectwa pracy pracownika, psując mu opinię i utrudniając znalezienie nowej pracy. 

Do Kancelarii Centrum Prawa Pracy zgłaszają się często pracownicy dyscyplinarne zwolnieni z pracy, którzy poszukują pomocy prawnej, by odwołać się od niesłusznego ich zdaniem wypowiedzenia umowy o pracę. W dzisiejszym wpisie pokażemy Państwu jak wygląda praktyka w działaniu Centrum Prawa Pracy. W jaki sposób nasi specjaliści prawa pracy (adwokaci i radcowie prawni) pracują i pomagają Klientom w egzekwowaniu praw pracowniczych.

Krok 1: Klientka otrzymała wypowiedzenie

W maju 2021 roku Klientka otrzymała zwolnienie dyscyplinarne, po czym została wyrzucona z pracy wraz ze wszystkimi swoimi rzeczami. W jej ocenie przyczyna zwolnienia nie była rzeczywista.

Krok 2: Konsultacje z mecenasem

Miesiąc po otrzymaniu wypowiedzenia dyscyplinarnego, czyli w czerwcu 2021 roku Klientka umówiła się na spotkanie z naszym mecenasem by dowiedzieć się, co może zrobić. W czasie konsultacji mecenas poinformował Klientkę, że powody zwolnienia dyscyplinarnego są nieprawidłowe. Do tego pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę nie poinformował pracownicy o jej prawie do odwołania się od zwolnienia dyscyplinarnego. Brak pouczenia pracownika o prawie odwołania się do Sądu Pracy daje mu prawo do przywrócenia terminu do wniesienia tego odwołania. Klientka została o tym poinformowana.

Krok 3: Podpisanie umowy 

Po zapoznaniu się z możliwymi rozwiązaniami dotyczącymi odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, Klientka zdecydowała, że chce zawalczyć o swoje prawa. W rezultacie, w czerwcu 2021 roku Klientka  podpisała umowę o reprezentację prawną przez Kancelarię Centrum Prawa Pracy.

 

Krok 4: Wysłanie odwołania do Sądu Pracy

W tym samym miesiącu wnieśliśmy w imieniu Klientki odwołanie od wypowiedzenia do Sądu Pracy. Wskazaliśmy w nim merytorycznie bezzasadność wręczonego Klientce dyscyplinarnego wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Krok 5: Kontakt z pełnomocnikiem pracodawcy

W lipcu Sąd przesłał odwołanie do strony pozwanej (pracodawcy), która to przez pełnomocnika wyraziła chęć ugodowego zakończenia sporu.

  

Krok 6: Negocjacje z pracodawcą

W sierpniu odbyły się negocjacje z pracodawcą, w wyniku których uzgodniono warunki zawarcia ugody.

 

Krok 7: Podpisanie ugody

We wrześniu Klientka zaakceptowała warunki przedstawionej ugody. Ze względu na akceptację ugody sądowej, doszło do zmiany formy wypowiedzenia.   

Krok 8: Warunki ugody

Klientka otrzymała zmienione świadectwo pracy, które śmiało będzie mogła przedłożyć nowemu pracodawcy. Co ważne, nie będzie w nim już zwolnienia dyscyplinarnego. Zostało przyznane jej również odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę. 

Podsumowując: w przedstawionej sprawie działania prowadzone przez Centrum Prawa Pracy trwały ok. 3 miesiące. Sprawę zakończyliśmy ugodą, dzięki czemu pracownica uzyskała właściwe świadectwo pracy i odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy w kwocie kilku tysięcy złotych.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy należy Ci się odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy