Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Zwolnienie dyscyplinarne w praktyce

Zwolnienie dyscyplinarne, czyli tzw. dyscyplinarka jest specyficznym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Zastosowanie przez pracodawcę tego rodzaju rozwiązania umowy powinno być stosowane zawsze wyjątkowo oraz z ostrożnością. 

O tym jakie są przesłanki zwolnienia dyscyplinarnego, gdzie należy złożyć odwołanie i jak wyliczyć wysokość odszkodowania pisaliśmy we wcześniejszym poście: https://centrumprawapracy.pl/rozwiazanie-umowy-o-prace/zwolnienie-dyscyplinarne/

 

W dzisiejszej publikacji skupimy się na praktycznych kwestiach dotyczących zwolnienie dyscyplinarnego: 

  • ile czasu ma pracodawca na to, aby zwolnić pracownika dyscyplinarnie i w którym momencie może to zrobić,
  • czy pracodawca może zmienić swoją decyzję i cofnąć zwolnienie dyscyplinarne,
  • jak wygląda prawidłowo sformułowana przyczyna tzw. dyscyplinarki, 
  • jak liczyć termin na odwołanie się do sądu pracy,
  • czy oświadczenie pracodawcy może zostać wysłane pocztą i co w sytuacji, kiedy pracownik nie odbiera pisma od pracodawcy, 
  • brak informacji w pouczeniu a skuteczność zwolnienia dyscyplinarnego.

 

W którym momencie pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika i ile ma na to czasu

Zwolnienie dyscyplinarne musi nastąpić w określonym przez przepisy czasie. Pracodawca od momentu, w którym dowie się o okolicznościach uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne, ma miesiąc na wręczenie pracownikowi oświadczenia woli. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinno spełniać wszystkie wymogi formalne, włącznie z pisemną formą. 

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika, które zostanie wręczone dopiero po kilku miesiącach od dnia, w którym pracownik dowiedział się o okolicznościach uzasadniających zwolnienie dyscyplinarne, nie będzie skuteczne i jest niezgodne z prawem. Jeśli pracownik nie dojdzie do porozumienia z pracodawcą, wówczas sprawa ta może zakończyć się w sądzie pracy. 

Rozwiązanie o pracę w trybie natychmiastowym, czyli zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić w każdym czasie. Może mieć miejsce w czasie urlopu pracownika albo podczas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Nawet pracownicy objęci szczególną ochroną mogą zostać zwolnieni dyscyplinarnie. Wówczas jednak muszą zaistnieć dodatkowe przesłanki np. uzyskanie zgody organizacji zawodowej.

 

Cofnięcie oświadczenia woli przez pracodawcę – czy jest to możliwe?

Pracodawca, który złożył jednostronne oświadczenie woli dotyczące zwolnienia dyscyplinarnego pracownika, może później wyrazić zgodę na to, aby umowę rozwiązać za porozumieniem stron. Wówczas należy przyjąć, że pracodawca w sposób dorozumiany cofnął wcześniejsze oświadczenie woli i umowa o pracę jest rozwiązana za porozumieniem stron. 

Istnieją również możliwość, że w oświadczeniu woli pracodawcy, wskaże on inny termin zwolnienia dyscyplinarnego. Termin też może nastąpić pewien czas po skutecznym złożeniu oświadczenia woli. 

 

Przyczyna rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Zgodnie z przepisami, w oświadczeniu pracodawcy o tzw. zwolnieniu dyscyplinarnym powinno wskazywać się przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę. Przyczyna powinna być rzeczywista i jednoznaczna. Powód zwolnienia dyscyplinarnego musi być również zrozumiały dla pracownika – nie może budzić żadnych wątpliwości. Przyczyna, która uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne powinna wynikać jasno z treści oświadczenia woli pracodawcy. 

 

Jak liczyć termin na odwołanie się do sądu pracy

Pracownik ma 21 dni od otrzymania oświadczenia woli pracodawcy na to, aby odwołać się do sądu pracy. Ta jednostronna czynność prawna powoduje bezzwłoczne ustanie umowy w chwili, kiedy oświadczenie to dotarło do pracownika. Istotne jest tutaj to, że pracownik miał możliwość zapoznania się z pismem, a nie to, czy pracownik faktycznie to zrobił.

Ważne: Odwołanie się do sądu pracy nie zmienia sytuacji pracownika. Zwolnienie dyscyplinarne jest skuteczne do momentu, w którym sąd orzeknie na korzyść pracownika i uzna je za bezskuteczne.

 

Czy pracodawca może wysłać dokumenty związane ze zwolnieniem dyscyplinarnym pocztą?

Tak, pracodawca może wysłać dokumentację związaną z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika, drogą pocztową. Potwierdzeniem dojścia oświadczenia woli do adresata będzie data odbioru korespondencji przez pracownika.

Jeżeli jednak pracownik nie odbierze korespondencji, to przyjmuje się, że dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej, zawierającej pismo rozwiązujące stosunek pracy, stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią. Data rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika zostanie ustalona po uzyskaniu przez pracodawcę informacji o dniu upływu powtórnego awizowania. Oświadczenie woli pracodawcy będzie skuteczne nawet wówczas, gdy pracownik nie zapozna się z treścią pisma.

 

Brak informacji w pouczeniu a skuteczność zwolnienia dyscyplinarnego

Może zdarzyć się tak, że w oświadczeniu woli pracodawcy w pouczeniu zabraknie informacji odnośnie tego, w jakim terminie i do jakiego sądu pracownik może złożyć odwołanie. Pouczenie to znajduje się w oświadczeniu pracodawcy. Jeśli go nie ma, a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest wadliwe, to uznaje się je za skuteczne. Pracownik w tej sytuacji może wnieść powództwo do sądu pracy. 

 

Jeśli to Ciebie dotyczy zwolnienie dyscyplinarne, a nie wiesz jakie kroki musisz podjąć, a zbliża się termin na złożenie odwołania, skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy. Nasi specjaliści mają bardzo duże doświadczenie w postępowaniach dotyczących zwolnień dyscyplinarnych, więc wykorzystają zarówno wiedzę jak i doświadczenie, aby Ci pomóc. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy