Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

5 zasad skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę

Jako pracownik oraz jako pracodawca możesz podjąć decyzję o zakończeniu współpracy. I tutaj pojawia się sporo wątpliwości odnośnie tego, co zrobić, aby wypowiedzenie umowy o pracę było skuteczne. 

 

1. Określenie stron

Umowa o pracę łączy strony – pracownika oraz pracodawcę. Każdy z nich może wypowiedzieć umowę o pracę. W wypowiedzeniu umowy  niezbędne jest zatem określenie stron: tego, kto wypowiada umowę oraz komu. 

 

2. Określenie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Na pracodawcy spoczywa obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi. Oczywiście musi być ona realna i rzeczywista, oparta na faktach. Jeśli pracodawca w wypowiedzeniu zawrze pozorną przyczynę wypowiedzenia, wówczas  narusza przepisy.

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy to pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę. Nie musi podawać przyczyny swojej decyzji. Oczywiście może uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę, ale nie jest to konieczne.

 

3. Informacja o rodzaju umowy, trybie wypowiedzenia

Kolejnym aspektem, który musi zostać zawarty w wypowiedzeniu umowy o pracę jest zawarcie informacji o tym, jaki to rodzaj umowy, w jakim trybie została wypowiedziana oraz z kim. Sposób wypowiedzenia umowy jest istotny.

 

4. Pouczenie o możliwości odwołania

To kolejny istotny element wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca, który wypowiada umowę o pracę pracownikowi,  zobowiązany jest do tego, aby pouczyć pracownika o możliwości odwołania do sądu pracy. Choć wypowiedzenie umowy o pracę bez pouczenia będzie nadal ważne, to jednak niesie ze sobą inne skutki dotyczące np. terminów. 

 

5. Dostarczenie wypowiedzenia i odebranie oświadczenia

Jak wiemy, wypowiedzenie umowy o pracę powinno mieć formę pisemną, choć nie jest wykluczona forma ustna. Taką formę można jednak kwestionować. Co najważniejsze – dostarczenie wypowiedzenia oraz odebranie oświadczenia powinno być przeprowadzone w taki sposób, by druga strona miała możliwość zapoznać się z nim. 

 

Nie wiesz jak skonstruować wypowiedzenie o pracę, żeby było skuteczne? A może nie wiesz, czy przygotowane wypowiedzenie nie zawiera niekorzystnych dla ciebie zapisów? Skontaktuj się z Kancelarią Centrum Prawa Pracy – przeanalizujemy dokumenty i wyjaśnimy zasady wypowiedzenia umowy o pracę. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy