Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Zmiana miejsca wykonywania pracy

Obecnie dość często zdarza się tak, że pracodawcy posiadają kilka zakładów pracy w różnych miejscowościach. W związku z tym, można spotkać się z oddelegowaniem pracownika lub przeniesienim go do innej miejscowości. Czy pracownik musi się zgodzić na zmianę miejsca wykonywania pracy? 

Umowa o pracę w Kodeksie pracy

Kodeks pracy zawiera uregulowania, które jasno wskazują na to, określa umowa o pracę. Każda umowa o pracę powinna określać:

 • rodzaj umowy,
 • strony umowy,
 • datę zawarcia umowy,
 • warunki płacy oraz pracy.

Każda umowa musi zawierać także takie elementy jak: 

 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj świadczonej pracy,
 • wysokość wynagrodzenia wraz ze wskazaniem jego składników, 
 • wymiar czasu pracy,
 • termin jej rozpoczęcia. 

Miejsce wykonywania pracy przez pracownika od zawsze było ważnym elementem każdej umowy o pracę. Umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą powoduje to, że dwie strony muszą wyrazić zgodę na zmianę miejsca wykonywania pracy. 

 

Więcej o umowie o pracę możesz przeczytać tutaj: Umowa o pracę na czas nieokreślony

 

Zmiana miejsca wykonywania pracy a porozumienie zmieniające

Jak wcześniej wspomnieliśmy, zmiana miejsca wykonywania pracy wymaga zgody pracownika. Dlatego też pracodawca może sporządzić aneks do umowy, który zostanie podpisany przez pracownika. Ważnym aspektem jest fakt, że jest to dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy nie dochodzi do pogorszenia się sytuacji pracownika.

Istnieją również 3 sytuacje, w których pracodawca może powierzyć wykonywanie innej pracy. Są to:

 • zmiana wynika z sytuacji zakładu oraz potrzeb pracodawcy,
 • nie obniży wynagrodzenia,
 • praca odpowiada kwalifikacjom pracownika. 

Zmiana może być czasowa, jednak nie może przekroczyć łącznie 3 miesięcy. 

Inne miejsce wykonywania pracy a wypowiedzenie zmieniające

Przeniesienie pracownika do innej miejscowości może skutkować niekorzystnymi dla niego zmianami. Pracownik może nie wyrazić na nie zgody. W związku z tym pracodawca może dokonać tej zmiany w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie zmieniające ma zastosowanie do tych zmian, na które pracownik nie wyraził zgody. 

Pracodawca przedstawia pracownikowi opcję, czyli wypowiedzenie zmieniające. Tym samym daje pracownikowi możliwość wyrażenia zgody lub odmowy. Jeśli pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków, wówczas umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Z kolei, jeżeli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, pracownik nie złoży stosownego oświadczenia o odmowie przyjęcia tych warunków, uznaje się, że wyraził na nie zgodę. 

 

Chcesz widzieć czym dla Ciebie może skutkować wypowiedzenie zmieniające? Zadajesz sobie pytanie czy trzeba podpisać aneks do umowy? Umów się na konsultacje z adwokatem prawa pracy – w Centrum Prawa Pracy odpowiemy na pytanie czy musisz zgadzać się na zmianę miejsca wykonywania pracy.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy