Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy reguluje sytuację prawną pracownika już u nowego pracodawcy. Dlatego tak istotne jest zawarcie w nim prawidłowych danych. Jeśli w świadectwie pojawi się błąd, wówczas pracownik ma możliwość złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. 

Jak wiadomo, wydanie świadectwa pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jest wydawane, gdy ustaje stosunek pracy z pracownikiem – poprzez rozwiązanie umowy o pracę lub jej wygaśnięcie.

Ważna informacja dla pracownika: pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę. Natomiast sprostowanie świadectwa pracy jest bardzo istotne dla pracownika – w wyniku błędów może nie mieć szansy na skorzystanie z przysługujących mu uprawnień. 

 Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy

Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny, więc w świadectwie pracy nie mogą znaleźć się informacje dotyczące oceny pracownika i jego pracy. Treść świadectwa pracy musi być zgodna z przepisami prawa, więc nie mogą znajdować się tam informacje spoza katalogu wymienionego w kodeksie pracy. 

Informacje umieszczone w świadectwie pracy dotyczą:

 • okresu wykonywanej pracy,
 • rodzaju pracy,
 • zajmowanych stanowisk,
 • trybu rozwiązania umowy o pracę, 
 • okoliczności wygaśnięcia umowy,
 • informacji, które są niezbędne dla ustalenia uprawnień pracowniczych,
 • danych istotnych z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych,
 • informacji o zajęciu wynagrodzenia. 

Na życzenie pracownika w świadectwie pracy można umieścić również informacje o:

 • zdobytych kwalifikacjach,
 • wysokości wynagrodzenia,
 • składnikach wynagrodzenia. 

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

W sytuacji, kiedy pracownik zauważył błąd lub brak pewnych informacji w świadectwie pracy, powinien zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Ma na to 14 dni od dnia otrzymania dokumentu. 

Warto tutaj wspomnieć, że świadectwo zawierające błędne informacje czy też niekompletne, jest wadliwe. Prawem pracownika jest żądanie od pracodawcy sprostowania świadectwa pracy. 

Dlaczego należy złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Bardzo ważne jest, żeby pracownik w dokładny sposób zapoznał się z treścią świadectwa pracy. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy służy interesom pracownika. Szkoda powstała w wyniku braku sprostowania świadectwa pracy to nie tylko trudności w znalezieniu nowej pracy. Błąd ten może prowadzić do odmowy przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Napisanie prawidłowego wniosku o sprostowanie świadectwa pracy leży zatem w interesie pracownika. Treść pisma uzależniona jest od braków lub błędów w świadectwie pracy, jednak ważne jest, aby wniosek spełniał wymogi formalne.

Przygotowaliśmy dla Państwa wzór wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Wzór ten wykorzystujemy w naszej kancelarii Centrum Prawa Pracy, więc mają Państwo gwarancję rzetelności. 

 

 Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

 

Zespół Kancelarii Centrum Prawa Pracy