Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Jeśli pracodawca zatrudni Cię w celu zastąpienia nieobecnego pracownika, zatrudnia Cię na czas określony. Istotne jest zatem, żeby pracownik miał świadomość jak wyglądają jego prawa i obowiązki związane z tego rodzaju umową. 

dzisiejszej publikacji omawiamy:

 • czym jest umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
 • powody usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,
 • warunki zatrudnienia,
 • okres wypowiedzenia umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika, 
 • umowa na zastępstwo a ciąża. 

 

Charakterystyka umowy o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika to szczególna postać umowy o pracę na czas określony. Nie jest jednak nowym rodzajem umowy o pracę. Przyjęto, że umowa o pracę zawarta po to, aby zastąpić nieobecnego w pracy pracownika, jest umową, która nie ma osobnej regulacji w przepisach. Dlatego jest to umowa na czas określony, zawarta w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności. 

Celem tej umowy jest ograniczenie czasu zatrudnienia zastępcy do chwili powrotu do pracy stałego pracownika. W tego rodzaju umowie nie ma możliwości:

 • przekształcenia tej umowy w umowę na czas nieokreślony w przypadku zawarcia 4 kolejnej umowy bądź przekroczenia limitu 33 miesięcy łącznego okresu zatrudnienia, 
 • wydłużenia okresu trwania umowy do dnia porodu, jeśli rozwiązanie miałoby miejsce po upływie 3 miesiąca ciąży. 

 

Pracodawca podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika może zatrudnić innego pracownika na czas, który obejmuje czas tej nieobecności. Za cechę charakterystyczną tego rodzaju umowy uznaje się sposób określenia terminu końcowego umowy, czyli terminu powrotu do pracy nieobecnego pracownika. Termin ten powinien być zostać określony konkretną datą lub wskazaniem okoliczności, której zaistnienie spowoduje rozwiązanie umowy o pracę. 

 

Powody usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy

Taka forma umowy jest stosowana, kiedy pojawia się konieczność zastąpienia pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności. Przykładami usprawiedliwionej nieobecności pracownika mogą być:

 • długotrwała choroba pracownika,
 • urlop macierzyński,
 • okres urlopu wychowawczego,
 • urlop bezpłatny. 

 

Warunki zatrudnienia

W sytuacji, kiedy nieobecność pracownika przedłuży się, pracodawca może przedłużyć czas trwania tej umowy aneksem lub może zawrzeć kolejną umowę na zastępstwo. Nie stosuje się tutaj limitów, tak jak w przypadku pozostałych umów na czas określony. Jeśli umowa zawarta w celu zastępstwa nieobecnego pracownika będzie powtarzana, wówczas nie dochodzi do przekształcenia umowy w umowę na czas nieokreślony. 

Warunki zatrudnienia, które znajdują się w umówię na zastępstwo mogą być inne niż warunki pracy zastępowanego pracownika. Wynika to z istoty zastępstwa. Umowa powinna określać stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. W umowie tej może zostać zawarty inny wymiar czasu pracy, a także inne wynagrodzenie w porównaniu do warunków zatrudnienia zastępowanego pracownika. 

 

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Umowa na czas określny w celu zastępstwa pracownika z reguły rozwiązuje się samoistnie w momencie powrotu do pracy zastępowanego pracownika. Może zostać także rozwiązana za wypowiedzeniem. W ustaleniu długości okresu wypowiedzenia tej umowy bierze się pod uwagę staż zakładowy, czyli okres pracy u danego pracodawcy. Nie jest tutaj ważny rodzaj umów. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na zastępstwo wynosi:

 • 2 tygodnie – pracownik pracował krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik pracował przez minimum 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik pracował minimum 3 lata. 

Pracodawca nie musi wskazywać uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony w celu zastępstwa pracownika.  W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy można skrócić 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Jednak w tej sytuacji pracownik ma prawo do odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia. 

 

Umowa na zastępstwo a ciąża

Stosunek pracy osoby, która pracuje w oparciu o umowę na zastępstwo jest chroniony tak samo, jak w przypadku umowy na czas określony. Stosunek pracy pracownicy w ciąży podlega ochronie przed rozwiązaniem bądź wypowiedzeniem umowy o pracę. Pracodawca nie ma prawa rozwiązać czy wypowiedzieć takiej umowy pracownicy w ciąży, chyba że pojawią się przyczyny, które uzasadniają takie działania. Umowa z pracownicą w ciąży może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, jeśli pracodawca ogłosi upadłość lub dojdzie do jego likwidacji. 

Warto wspomnieć o sytuacji, w której pracownica zatrudniona na zastępstwo zajdzie w ciążę, a umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży. Umowa ta nie ulega wówczas automatycznemu przedłużeniu. 

Jeśli zastępowany pracownik wróci do pracy, a zastępczyni będzie np. w 6 miesiącu ciąży, to umowa ta rozwiązuje się z dniem powrotu do pracy zastępowanego pracownika. 

 

Zasady dotyczące umowy na zastępstwo nie są dla Ciebie klarowne? Okazało się, że jesteś w ciąży inie wiesz, jakie kroki należy podjąć? Skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii Centrum Prawa Pracy. Odpowiemy na wszystkie pytania związane z umową na zastępstwo.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy