Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Wypowiedzenie zmieniające

Na rynku pracy można zaobserwować dynamiczne zmiany, które wpływają na konkretne przedsiębiorstwa. Zatrudnienie jest bowiem uzależnione od sytuacji ekonomicznej. Sposobem na zmianę warunków umowy o pracę jest tzw. wypowiedzenie zmieniające.

W tym wpisie dowiesz się:

  • czym jest wypowiedzenie zmieniające i co może zmienić,
  • jakie są konsekwencje wypowiedzenia zmieniającego, 
  • jak określa się połowę czasu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie zmieniające – co to takiego?

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy, inaczej wypowiedzenie zmieniające jest jednym ze sposobów na zmianę treści umowy o pracę. Ten rodzaj wypowiedzenia prowadzi do zmiany ważnych warunków pracy wykonywanej przez pracownika.  Wypowiedzenie zmieniające może zmienić tak istotne warunki jak:

  • rodzaj pracy, 
  • wymiar czasu pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wysokość wynagrodzenia.

Wypowiedzenie zmieniające jest często stosowane w sytuacji, kiedy pracodawca chce rozszerzyć zakres obowiązków pracownika, co wiąże się np. ze zwiększeniem wynagrodzenia. Wypowiedzenie zmieniające może zostać złożone wyłącznie przez pracodawcę. Pracodawca nie może tym dokumentem zmienić rodzaju umowy. Koniecznością jest również forma pisemna wypowiedzenia zmieniającego. 

Wypowiedzenie zmieniające i jego konsekwencje

Konsekwencje  wypowiedzenia zmieniającego są zależne od decyzji podjętej przez pracownika, ponieważ po otrzymaniu wypowiedzenia, pracownik w określonym czasie musi podjąć decyzję czy zgadza się z nowymi warunkami pracy czy jednak jego decyzja jest odmowna. Gdy wypowiedzenie zmieniające spotka się z odmową pracownika, wówczas umowa o pracę wygasa z datą dokonania wypowiedzenia. 

W kontekście konsekwencji wynikających z wypowiedzenia zmieniającego, bardzo ważne są terminy. W dokumencie pracodawca powinien wskazać, iż na decyzję pracownika czeka do połowy trwania okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik nie podejmie decyzji w tym terminie, wówczas uznaje się, że wypowiedzenie zmieniające zostało przez niego przyjęte. 

Określenie połowy czasu wypowiedzenia

 Przyjęto zasadę, że jeśli okres wypowiedzenia wyraża się miesiącach, to wówczas bieg okresu wypowiedzenia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po wypowiedzeniu. Z kolei, jeśli okres wypowiedzenia wyraża się w tygodniach, to wtedy bieg wypowiedzenia nalicza się od najbliższej niedzieli. Jeżeli okres wypowiedzenia jest wyrażony w dniach, wówczas bieg wypowiedzenia liczy się od następnego dnia. 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy – jedynym miejscem, w którym reprezentuje się wyłącznie pracowników.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy