Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Umowę o pracę może wypowiedzieć każda ze stron, czyli pracodawca lub pracownik. Należy jednak wiedzieć jak zrobić to zgodnie z prawem, aby wypowiedzenie było skuteczne. W dzisiejszej publikacji omówimy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.

Niejednokrotnie można spotkać się z sytuacją, kiedy pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę. Skutkiem złożenia wypowiedzenia jest rozwiązanie stosunku pracy. Zazwyczaj przy wypowiadaniu umowy, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Warto jednak wiedzieć jak powinien wyglądać taki dokument. 

 

 Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

 

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem

Pracownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem:

  • z każdego powodu, którego nie musi podawać w piśmie,
  • przez złożenie pracodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, 
  • w każdym momencie trwania stosunku pracy między stronami. 

 

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony jest uzależniony od stażu pracy pracownika:

  • do 6 miesięcy – okres wypowiedzenia to 2 tygodnie,
  • od 6 miesięcy do 3 lat – okres wypowiedzenia – 1 miesiąc,
  • powyżej 3 lat – okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę w sytuacji, kiedy pracownik chce rozwiązać umowę zawartą na okres próbny, który wynosi: 

  • nie przekracza 2 tygodni – okres wypowiedzenia to 3 dni,
  • jest dłuższy niż 2 tygodnie – okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień,
  • wynosi 3 miesiące – okres wypowiedzenia – 2 tygodnie. 

 

Pracownik może chcieć rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony bądź nieokreślony. Pismo może zostać złożone w każdym momencie – nawet wtedy, kiedy pracownik przebywa na urlopie czy podczas zwolnienia lekarskiego. 

 

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Pracownik nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Jest to odmienna zasada od sytuacji, kiedy to pracodawca wypowiada umowę o pracę. Zasada ta dotyczy każdego rodzaju umowy – na czas określony, na okres próbny i nas czas nieokreślony. Pracownik, jeśli chce, może podać przyczynę odejścia z pracy, jednak nie ma takiego obowiązku narzuconego przez przepisy prawa. Pracodawca nie ma również prawa do tego, aby oceniać czy przyczyna ta jest wystarczająca do wypowiedzenia umowy o pracę, czy też nie. 

 

Pismo z wypowiedzeniem umowy o pracę

To pracownik, który pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą podejmuje decyzję o tym, że nie chce kontynuować z nim współpracy. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno mieć formę pisemną. Również samo pismo nie wymaga uzasadnienia. Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę to czynność prawna jednostronna. Wypowiedzenie dokonane przez pracownika nie wymaga akceptacji  pracodawcy.

Przygotowaliśmy dla Państwa wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.  Wzór ten wykorzystujemy w naszej kancelarii Centrum Prawa Pracy, więc mają Państwo gwarancję rzetelności. 

 Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

 

Zespół Kancelarii Centrum Prawa Pracy