Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika cz. II

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wówczas, kiedy wykonywana przez niego praca szkodliwie wpływa na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniósł go do innej pracy, która byłaby odpowiednia ze względu na jego kwalifikacje oraz stan zdrowia.

W nowym wpisie wyjaśnimy: 

  • Jak orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika może wpłynąć na stosunek pracy,
  • Co powinno zawierać orzeczenie lekarskie, które stwierdza szkodliwe działanie pracy na zdrowie pracownika,
  • Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym i jakie wymogi formalne musi spełnić, aby rozwiązanie umowy było skuteczne,
  • Jak należy rozumieć termin „inna praca”,
  • Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w okresie oczekiwania na wyznaczenie innej pracy, która będzie odpowiednia ze względu na jego stan zdrowia.

Orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika a stosunek pracy 

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym może mieć miejsce w sytuacji, kiedy wydano orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a mimo to pracodawca nie podjął żadnych kroków, aby przenieść pracownika na inne stanowisko w terminie, który został wskazany we wspomnianym orzeczeniu. 

W sytuacji, kiedy wydano orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, pracodawca ma obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy. 

Co powinno znaleźć się w orzeczeniu lekarskim

W orzeczeniu lekarskim stwierdzającym szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, musi znaleźć się termin przeniesienia pracownika do innej pracy. 

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym i jakie wymogi formalne muszą zostać spełnione, aby rozwiązanie umowy było skuteczne

Wydano orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca mimo to nie skierował pracownika do innej pracy. Co można zrobić? Wówczas pracownik może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o pracę. Pracownik może wykorzystać ten tryb również, kiedy pracodawca zaproponuje mu stanowisko, które nie odpowiada jego kwalifikacjom bądź aktualnemu stanowi zdrowia. 

Ważne jest również to, czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym np. w czasie urlopu. Ta kwestia została poruszona we wcześniejszym wpisie odnośnie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika: https://bit.ly/3crhq1z

Czym jest tzw. „inna praca”

Inna praca to praca na stanowisku, na którym nie występuje czynnik, który jest szkodliwy dla zdrowia pracownika. Praca, do której przeniesiono pracownika, powinna odpowiadać jego kwalifikacjom, a także stanowi zdrowia. 

Powierzenie stanowiska bez czynnika, który jest szkodliwy dla zdrowia pracownika nie wymaga złożenia wypowiedzenia zmieniającego czy zawarcia porozumienia zmieniającego. Stanowisko powierza się na czas, który wskazano w zaświadczeniu. 

W sytuacji ustania przyczyny uzasadniającej przeniesienie pracownika na inne stanowisko, pracownika przywraca się na dotychczasowe stanowisko. Czynność ta również nie wymaga zmiany w treści umowy o pracę. 

Oczekiwanie na wyznaczenie innej pracy a wynagrodzenie

Pracownik może nie wykonywać dotychczasowej pracy od chwili uzyskania orzeczenia aż do czasu przeniesienia go do innej pracy. W tym okresie oczekiwania na przeniesienie go do innej pracy przysługuje mu wynagrodzenie, które wynika z osobistego zaszeregowania. Jest ono określone stawką godzinową bądź miesięczną. W sytuacji, kiedy składnik ten nie jest wyodrębniony w warunkach zatrudnienia, wynosi on 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe aniżeli wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w odrębnych przepisach. 

Nie wiesz czy możesz rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym? Skontaktuj się ze naszymi specjalistami z Centrum Prawa Pracy. Przeanalizujemy Twoją sytuację i udzielimy rzetelnej porady z zakresu prawa pracy, a także przedstawimy Ci Twoje prawa jako pracownika.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy