Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy? O tym przeczytasz w dzisiejszym wpisie.

W poprzednim wpisie omówiono aspekty związane z przywróceniem do pracy. Jeśli chciałbyś wiedzieć, kiedy możesz ubiegać się o przywrócenie do pracy, ile masz czasu na wystąpienie z tym roszczeniem,  przeczytaj wcześniejszy wpis: https://centrumprawapracy.pl/niesluszne-zwolnienie/przywrocenie-do-pracy/

Warunki ubiegania się o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Warunkiem, dzięki któremu możesz ubiegać się o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jest złożenie pozwu do sądu pracy. 

Drugim warunkiem jest przysługiwanie roszczenia o przywrócenie do pracy. Ma to miejsce przy umowie, którą zawarto na czas nieokreślony. Jest to niezależne od faktu czy dana umowa została rozwiązana za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia.

Warunek trzeci to podjęcie pracy przez pracownika.

Z żądaniem zapłaty wynagrodzenia można wystąpić w pozwie bądź podczas trwania sprawy o przywrócenie do pracy.  Warto jednak zaznaczyć, że warunkiem wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy jest podjęcie pracy przez pracownika, dlatego też klauzula wykonalności na część wyroku odnośnie wynagrodzenia zostanie nadana dopiero po tym, jak pracownik podejmie pracę. Co to znaczy? W sytuacji, kiedy pracownik nie podejmie pracy, nie otrzyma on wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Wysokość wynagrodzenia

A co z wysokością wynagrodzenia? Tutaj decydujący wpływ na tę kwestię ma to, czy umowa o pracę była rozwiązana za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia.

W sytuacji, kiedy umowę rozwiązano za wypowiedzeniem, możesz starać się o wypłatę wynagrodzenia za maksimum 2 miesiące. Natomiast kiedy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – za maksimum 1 miesiąc. 

Kiedy rozwiązanie umowy o pracę było rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia, przysługuje Ci wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy za maksimum 3 miesiące i nie mniej aniżeli za 1 miesiąc. W praktyce najczęściej wynagrodzenie jest zasądzane za okres wypowiedzenia. 

Warto również wiedzieć, że wysokość wynagrodzenia jest ustalana według takich zasad jak ustala się ekwiwalent za urlop. Można wówczas uwzględnić również takie czynniki jak nadgodziny czy premie. Wynagrodzenie to podatku opodatkowane, dlatego też pracownik otrzymuje kwotę netto wynagrodzenia.

Chcesz starać się o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy? Skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy – doświadczonym adwokatem prawa pracy we Wrocławiu i umów się na spotkanie.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy