Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application
Image Alt

Regulamin rezerwacji online

Regulamin rezerwacji online

§1

1.    Poniższy Regulamin określa zasady rejestracji online w Kancelarii Centrum Prawa Pracy, której właścicielem jest Magdalena Bajsarowicz Kancelaria Prawna Bajsarowicz.
2.    Administratorem Danych Osobowych jest Magdalena Bajsarowicz Kancelaria Prawna Bajsarowicz z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 we Wrocławiu, NIP 6932102564.
3.    Każda osoba przed skorzystaniem z usługi obowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
4.    Korzystanie z usług serwisu uzależnione jest od posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

§2

1.    Za pośrednictwem portalu www.nakiedy.pl świadczona jest usługa polegająca na umożliwieniu zarejestrowania się na konsultację: stacjonarną w oddziale Kancelarii we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 2-4 oraz w Warszawie al. Jana Pawła II 22 lub zdalną w każdym z tych oddziałów w formie rozmowy telefonicznej lub przez skype.
2. Konsultacja trwa 60 minut.
3.    Usługa w postaci zarezerwowania wizyty świadczona jest drogą elektroniczną za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystywaniem sieci Internet.
4.    Użytkownikiem rejestracji on-line może być każda osoba, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.

§3

1.    Rezerwacja wizyty odbywa się na stronie https://centrumprawapracy.nakiedy.pl i polega na wyborze oddziału Kancelarii następnie wybraniu formy konsultacji.
2.    Użytkownik chcąc dokonać rejestracji wizyty zobowiązany jest podać, w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
– wybrać pracownika do którego ma być dokonana rezerwacja;
– wybrać preferowaną datę i godzinę konsultacji;
– podać imię i nazwisko osoby, która chce skorzystać z konsultacji;
– nr telefonu kontaktowego;
– adres e-mail.
3.    Rejestracja on-line dostępna jest 24/h na dobę, 7 dni w tygodniu.
4.    Potwierdzenie rezerwacji następuje automatycznie poprzez przesłanie wiadomości email z informacjami dotyczącymi miejsca, daty, godziny oraz danych prawnika posiadającego tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata, który będzie przeprowadzał konsultację.
5.    Klient ma obowiązek wypełnienia wszystkich danych w tym podania dokładnego adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego, który służył będzie wyłącznie do potwierdzenia lub odwołania, a w przyszłości przypominania drogą sms o konsultacji.
7.    Anulowania rezerwacji można dokonać za pomocą systemu rezerwacyjnego, telefonicznie pod numerem +48601358232 lub mailowo: biuro@centrumprawapracy.pl.

§4

1.    Cennik konsultacji przedstawiony jest na stronie https://centrumprawapracy.nakiedy.pl.
2.   W przypadku wyboru konsultacji prowadzonej online: telefonicznie lub przez skype. Płatność za konsultację odbywa się przy dokonywaniu rezerwacji przed wykonaniem usługi.
3. Płatność przetwarzana jest automatycznie za pośrednictwem www.przelewy24.pl.
4.    Godzina konsultacji, podanej w systemie jest stała, może ona jednak ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich konsultacji w danym dniu lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
5.   Bezpłatne odwołanie konsultacji możliwe jest w każdym czasie przed rozpoczęciem konsultacji.
6. W przypadku dokonania płatności i odwołania konsultacji, która się nie odbyła. Wpłacone środki zostaną zwrócone na wskazane przez Klienta konto w Polsce. Najpóźniej w terminie 2 dni roboczych.

§5

1.    Klient, poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Administratora Danych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 w celu niezbędnym do realizacji rejestracji on-line.
2.    Administrator Danych został wskazany w treści § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
3.    Administrator Danych gromadzi jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie.
4.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
5.    Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie usługi jaka jest rejestracja wizyty on-line.
6.    Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§6

 

1.  W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2.    Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres mailowy: biuro@centrumprawapracy.pl. Odpowiedź na nie zostanie udzielona w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości.
3.    Magdalena Bajsarowicz Kancelaria Prawna Bajsarowicz zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie, zmieniony Regulamin będzie publikowany w warunkach rezerwacji pod adresem https://centrumprawapracy.nakiedy.pl.
4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.