Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Przywrócenie do pracy

Stosunek pracy to regulacja, która ma szczególny charakter. Przepisy kodeksu pracy kładą bardzo duży nacisk na ochronę interesów pracowników.

Dlatego też w przypadku rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, posiadasz możliwość w postaci roszczenia o przywrócenie do pracy. Co ważne – od 7 listopada 2019 roku możliwe jest przywrócenie do pracy jeszcze przed zapadnięciem prawomocnego wyroku sądu.

Z tego wpisu dowiesz się:

  • kiedy możesz starać się o przywrócenie do pracy,
  • w jakiej sytuacji nie możesz ubiegać się o przywrócenie do pracy,
  • kto może ubiegać się o przywrócenie do pracy w sytuacji rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
  • ile masz czasu na skierowanie sprawy do sądu pracy.

Zasady ubiegania się o przywrócenie do pracy

W sytuacji, kiedy pracodawca naruszył przepisy dotyczące wypowiadania umowy o pracę, pracownik może podważyć otrzymane wypowiedzenie. Mowa tutaj głównie o naruszeniu terminów wypowiedzenia, pominięcie konsultacji ze związkami zawodowymi czy też niezachowaniu formy pisemnej. 

Dodatkowo, przy wypowiedzeniu umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony albo przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, pracodawca ma obowiązek uzasadnienia zwolnienia. Dlatego pracownik może podważyć uzasadnienie jak również brak wskazania przyczyny wypowiedzenia, która powinna być prawdziwa i sformułowana w jasny sposób.

W sytuacji, kiedy zawarłeś umowę z pracodawcą na czas nieokreślony, możesz domagać się przywrócenia do pracy przez sąd. Inaczej sytuacja ta wygląda, jeśli zostałeś zatrudniony na podstawie umowy na czas określony. Wówczas roszczenie to nie przysługuje Ci, a możesz ubiegać się o zasądzenie odszkodowania. Zasada ta dotyczy również osób, które zostały zatrudniona na umowę na okres próbny. 

Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, to w takiej sytuacji może być trudniej uzyskać przywrócenie do pracy. Z takim pozwem mogą wystąpić jedynie:

  • pracownik – ojciec, który wychowuje dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego,
  • pracownik, który korzysta właśnie z ochrony stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych,
  • pracownica będąca w ciąży bądź na urlopie macierzyńskim.

Terminy

Z kolei w sytuacji rozwiązania umowy na czas określony bez wypowiedzenia obowiązują odmienne zasady. Jeśli upłynął już termin, do którego umowa trwała, wówczas pracownik nie może wystąpić z roszczeniem przywrócenia do pracy. 

Każdy pracownik, który nie zgadza się z otrzymanym wypowiedzeniem, może odwołać się do sądu pracy – ma na to 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia umowy. 

 

Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku doszło do niesłusznego czy bezprawnego zwolnienia, skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy – doświadczonym Adwokatem prawa pracy we Wrocławiu i umów się na spotkanie.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy