Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym

Do urlopów, które dotyczą sprawowania opieki nad dzieckiem w jego pierwszym okresie życia można zaliczyć urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Po ich zakończeniu pracownik powinien zostać dopuszczony do pracy na takim stanowisku jak wcześniej lub równorzędnym.

W dzisiejszym wpisie poruszymy takie kwestie jak:

  • obowiązki pracodawcy wobec pracownika, który wraca do pracy z urlopu związanego z rodzicielstwem,
  • wynagrodzenie po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego,
  • przerwanie urlopu macierzyńskiego i powrót do pracy,
  • powrót do pracy a urlop rodzicielski,
  • urlop wychowawczy a powrót pracownika do pracy. 

Obowiązki pracodawcy po powrocie pracownika z urlopu związanego z rodzicielstwem

Pracodawca posiada obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy na stanowisku, które zajmował przed rozpoczęciem urlopu związanego z rodzicielstwem. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas zobowiązany jest, aby pracownikowi zapewnić pracę na stanowisku równorzędnym do stanowiska zajmowanego wcześniej lub zgodnego z jego kwalifikacjami. 

Wysokość wynagrodzenia po powrocie pracownika z urlopu związanego z rodzicielstwem

Pracownik, który wraca po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym powinien otrzymać takie wynagrodzenie, które otrzymałby, gdyby nie korzystał z tych świadczeń.

Podstawą określenia wynagrodzenia pracownika, który powraca do pracy po urlopie wychowawczym, jest wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi w chwili podjęcia pracy na stanowisku, które zajmował wcześniej.

Jeśli pracownik wraca do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego, wówczas wynagrodzenie nie może być  niższe od tego, które otrzymywał wcześniej.

Przerwanie urlopu macierzyńskiego w celu powrotu do pracy

Pracownica po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może zrezygnować z jego dalszej części i wrócić do pracy. Jednak musi spełnić warunek – pozostała część urlopu macierzyńskiego musi zostać wykorzystana przez pracownika – ojca wychowującego dziecka bądź ubezpieczonego ojca dziecka, który przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Pracownica ma obowiązek, aby w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy, złożyć wniosek pracodawcy odnośnie rezygnacji korzystania z części urlopu macierzyńskiego. 

Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim

Urlopu rodzicielskiego udziela się jednorazowo bądź w częściach. Pracownik może odbyć urlop rodzicielski w częściach. Innymi słowy może najpierw wykorzystać część urlopu, wrócić do pracy, a później znów skorzystać z przysługującego mu urlopu rodzicielskiego. 

Kiedy pracownik ubiegał się o cały wymiar urlopu rodzicielskiego jednym wnioskiem, przed powrotem do pracy musi złożyć w terminie nie krótszym aniżeli 21 dni przed przystąpieniem do pracy stosowny wniosek. 

Urlop wychowawczy a powrót pracownika do pracy

Ryzyko powrotu do pracy pracownika po urlopie wychowawczym to obciążenie pracodawcy. Stąd też bezwzględny obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy. Pracownik może w każdym czasie zrezygnować z urlopu wychowawczego za zgodą pracodawcy bądź z zachowaniem minimum 30-dniowego okresu uprzedzenia pracodawcy. Przepisy nie regulują jednak formy, w jakiej pracodawca miałby zostać uprzedzony o powrocie do pracy. Czynność ta będzie wynikać z przyjętej przez pracodawcę praktyki.  

Nie wiesz na jakich zasadach wracasz do pracy po urlopie związanych z rodzicielstwem? Umów się na konsultację ze specjalistami z Centrum Prawa Pracy. Dbamy o dobro pracowników i o to, aby pracodawcy przestrzegali ich praw.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy