Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Odwołanie od decyzji ZUS cz. II

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje każdemu, kto nie jest zadowolony z decyzji wydanej przez ten organ. W dzisiejszym wpisie przybliżymy tryb postępowania ZUS-u, kiedy otrzyma odwołanie.

Zanim przejdziemy do trybu postępowania ZUS-u w kwestii odwołań od decyzji, warto wrócić do pierwszej części wpisu dotyczącego odwołania od decyzji ZUS: https://centrumprawapracy.pl/zaklad-ubezpieczen-spolecznych/odwolanie-od-decyzji-zus/ .

 

W tym wpisie dowiesz się:

  • co dzieje się z Twoim odwołaniem, kiedy trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • jaka jest właściwość sądu
  • co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu. 

 

Tryb postępowania w przypadku odwołania do ZUS – działania organu 

Odwołanie trafia do organu, który wydał decyzję. Jeśli ZUS uzna, że odwołanie jest zasadne, może zmienić bądź uchylić swoją decyzję. Organ na rozstrzygnięcie sprawy ma 30 dni od dnia otrzymania odwołania. 

W sytuacji, kiedy ZUS uzna, że odwołanie jest bezzasadne, sprawa zostaje przekazana do sądu w terminie 30 dni od otrzymania odwołania. Sąd powiadamia dwie strony o terminach rozpraw, wydanych postanowieniach, a także innych czynnościach, które są związane z odwołaniem się od decyzji ZUS. 

Po rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, w którym może oddalić odwołanie bądź zmienić decyzję wydaną przez ZUS. Zarówno ZUS jak i osoba, która odwoływała się od decyzji, mogą wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie wydanego wyroku. Na złożenie wniosku maja 7 dni od daty jego wydania. 

 

Odwołanie a właściwość sądu

Regułą jest to, że sprawy przeciwko ZUS w pierwszej instancji są rozpoznawane przez sądy okręgowe – sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

Co zrobić, jeśli nie jesteś zadowolony z wyroku sądu

Jeśli osoba odwołująca się od decyzji ZUS nie jest zadowolona z wyroku sądu, może wnieść do sądu II instancji apelację. Z kolei od wyroku wydanego przez sąd II instancji przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. W przypadku apelacji oraz skargi kasacyjnej należy uiścić opłatę w wysokości 30 złotych.

 

Jeśli chcesz odwołać się od decyzji ZUS, która jest dla Ciebie niekorzystna, a nie wiesz jak takie odwołanie ma wyglądać, co zawierać, skontaktuj się ze specjalistami z Kancelarii Centrum Prawa Pracy – adwokat odpowie na Twoje pytania, rozwieje wątpliwości i pomoże w złożeniu odwołania. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy