Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Odszkodowanie za niewypłacone dodatki covidowe

Pandemia COVID-19 trwa nadal, a zatem pracownicy mogą uzyskać dodatkowe świadczenia pieniężne. Dziś odpowiadamy na pytania: kto otrzyma dodatek covidowy, ile wynosi i od kiedy jest naliczany.

Komu należy się dodatek covidowy

Do 31 maja 2021 roku dodatek covidowy przysługiwał osobom pracującym w podmiotach leczniczych, które:

  • wykonywały zawód medyczny i uczestniczyły w udzielaniu świadczeń zdrowotnych przy  bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem COVID-19,
  • udzielały świadczeń zdrowotnych w Państwowym Ratownictwie Medycznym, a także na Izbach Przyjęć,
  • wykonywały czynności diagnostyki laboratoryjnej w w/w podmiotach leczniczych.

Podczas trwającej pandemii nastąpiły zmiany, dlatego od 1 czerwca 2021 roku dodatek covidowy należy się tylko osobom, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w szpitalach II poziomu zabezpieczenia. Muszą również uczestniczyć w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mieć bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem COVID-19 w tych placówkach. 

Szpitale II poziomu zabezpieczenia to szpitale, które zajmują się leczeniem osób chorych na COVID-19. Pacjenci ci muszą mieć pozytywny wynik testu na koronawirusa. Dotyczy to też opieki nad pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem

 

W tym miejscu warto wspomnieć o przesłankach otrzymania dodatku. Bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem bądź zakażeniem COVID-19 powinien być faktyczny. Powinien też wynikać z wykonywanych zadań na rzecz tych pacjentów. Nie chodzi tutaj o przypadki incydentalne. Aby pracownik mógł zakwalifikować się do otrzymania dodatku covidowego muszą zachodzić łącznie przesłanki:

  • bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia oraz z pacjentem ze zdiagnozowanym zakażeniem wirusem. 

Określenie tego, czy bezpośredni kontakt był incydentalny należy już do dyrektorów poszczególnych placówek. To oni muszą ocenić wymiar udzielonych przez pracownika medycznego świadczeń, co decyduje o przyznaniu dodatku covidowego. 

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej mają prawo do dodatku do wynagrodzenia, czyli dodatku covidowego. 

 

Ile wynosi dodatek covidowy

Dodatek covidowy to składnik wynagrodzenia, który w czasie trwania epidemii za czas pracy na oddziałach covidowych. Dodatek ten przysługuje jednak do określonego terminu, czyli do zakończenia stanu epidemii.

Kwota dodatku wynosi 100% wynagrodzenia osoby i nie może przekraczać 15 000 zł. Jeśli osoba zatrudniona świadczy pracę przez niepełny miesiąc, wówczas świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

Wysokość dodatku covidowego uzależniona jest od wysokości miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w podmiocie leczniczym na dzień udostępniania tej informacji. Co ważne, dodatek jest uzależniony jedynie od wysokości miesięcznego wynagrodzenia danej osoby. Nie przewidziano innych kryteriów przy obliczaniu jego wysokości.

 

Kiedy nie przysługuje dodatek covidowy

Dodatek covidowy nie przysługuje za okresy, w których pracownik nie wykonuje pracy z powodu nieobecności z powodu pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego. Dotyczy to też korzystania z urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego czy bezpłatnego. 

Niewypłacenie dodatku covidowego 

Polecenia co do wypłaty dodatku covidowego nie są jasne, dlatego coraz częściej spotykamy się z niewypłaceniem tego świadczenia. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, iż dyrekcja szpitali nie zgłasza pracowników do oddziałów Funduszu jako osób uprawnionych do otrzymania tego dodatku. Jednym z kryteriów wypłaty dodatku covidowego jest prawidłowo sporządzona przez dyrekcję placówek dokumentacja, jak również interpretacja przepisów. 

 

Jeśli jesteś pracownikiem placówki medycznej i nie otrzymałeś dodatku covidowego, skontaktuj się ze specjalistami z kancelarii prawa pracy – Centrum Prawa Pracy. Przeanalizujemy dokumenty, wskażemy zaistniałe nieprawidłowości związane z dodatkami i pomożemy w sądowym dochodzeniu dodatku covidowego, jak i odszkodowania za jego niewypłacenie przez dyrektora szpitala

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy