Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Odszkodowanie za bezprawne zwolnienie

Poprzednio omówiono kwestie dotyczące przywrócenia do pracy w sytuacji, kiedy pracodawca naruszył przepisy związane z wypowiadaniem umowy o pracę. Natomiast dziś zajmiemy się odszkodowaniem za bezprawne zwolnienie.

O przywróceniu do pracy możesz przeczytać tutaj: https://centrumprawapracy.pl/niesluszne-zwolnienie/przywrocenie-do-pracy/

W tym poście dowiesz się:

  • jak wysokie odszkodowanie przysługuje Ci w sytuacji bezprawnego zwolnienia z pracy przy umowie zawartej na czas określony i nieokreślony,
  • jaka jest wysokość odszkodowania w sytuacji rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

Pracownik, który został zwolniony z pracy z naruszeniem przepisów, może żądać wypłaty odszkodowania. Jednak wysokość odszkodowania jest uzależniona od rodzaju umowy. Inne będzie bowiem odszkodowanie przy umowie zawartej na czas określony, a inne przy umowie na czas nieokreślony.

 

Sposób rozwiązania umowy a wysokość odszkodowania 

Kolejnym czynnikiem, od którego uzależniona jest wysokość odszkodowania jest sposób rozwiązania umowy – za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia.

Przy rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem pracownik może starać się o odszkodowanie. Odszkodowanie musi odpowiadać wynagrodzeniu za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Warto nadmienić, że odszkodowanie to nie może być niższe od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jeśli Twoja umowa została rozwiązana bez wypowiedzenia, wówczas możesz starać się o odszkodowanie wyłącznie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

 

Rodzaje umów a wysokość odszkodowania

Umowy na czas określony rozwiązane za wypowiedzeniem dają pracownikowi prawo do ubiegania się o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa ta miała trwać. Jednak nie może przekraczać 3 miesięcy. Przy natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę, wysokość odszkodowania może odpowiadać wysokości wynagrodzenia za czas, do którego ta umowa miała trwać, jednak nie więcej aniżeli za okres wypowiedzenia.

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Odszkodowanie to nie może być niższe aniżeli płaca należna za okres wypowiedzenia.

Jeśli chciałbyś wiedzieć, czy należy Ci się odszkodowanie, skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy