Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Niesubordynacja w pracy

Jak wiemy, pracownik zatrudniony na umowę o pracy, podlega pracodawcy. Dlatego też prawem pracodawcy jest wymaganie od pracownika realizowania obowiązków pracowniczych. Wiąże się to z tym, aby stosować się do zasadnych poleceń służbowych, które są wydawane przez przełożonego. A co w sytuacji, kiedy wystąpi niesubordynacja pracownika? Jakie czekają go konsekwencje?

 

1. Na czym polega brak podporządkowania się pracodawcy 

Jak wcześniej wspomnieliśmy, obowiązkiem każdego pracownika jest wypełnianie zadań zleconych przez swojego zwierzchnika. A zatem przyjmuje się, że lekceważenie takich służbowych poleceń to niesubordynacja pracownika. Niesubordynacją można nazwać niepodporządkowanie się, niewypełnienie polecenia. Przykłady niesubordynacji można znaleźć w Kodeksie pracy, ale również firmy mają możliwość stworzenia wewnętrznych regulaminów. W regulaminie można doprecyzować zakres obowiązków pracowników na danym stanowisku, a także przedstawić zasady komunikacji w danym przedsiębiorstwie. 

 

2. Przykłady niesubordynacji pracownika 

 • notoryczne spóźnianie się do pracy,
 • częste kończenie pracy wcześniej niż zostało to ustalone,
 • niewykonywanie powierzonych obowiązków i zadań,
 • nierzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonego,
 • niewłaściwe wykonywanie powierzonych obowiązków, 
 • samowolne opuszczenie stanowiska pracy,
 • praca w stanie nietrzeźwości,
 • używanie mienia pracodawcy do celów prywatnych bez zgody pracodawcy, 
 • kradzież mienia należącego do przedsiębiorstwa,
 • zdradzanie informacji poufnych dotyczących przedsiębiorstwa oraz np. jego Klientów, 
 • wszczynanie nieporozumień, awantur między pracownikami,
 • nieprzerwanie urlopu na prośbę pracodawcy,
 • współpraca z konkurencyjną firmą bez wiedzy pracodawcy.

 

3. Jakie są konsekwencje niesubordynacji w pracy dla pracodawcy

Nie tylko pracownik może ponieść konsekwencje niesubordynacji w pracy. Działania niesubordynowanego pracownika dotykają również pracodawcy, a także jego Klientów i otoczenia zawodowego. Jeśli pracownik nierzetelnie wykonuje powierzone obowiązki lub nie wykonuje ich wcale bądź wykonuje je błędnie, a związane jest to np. z obsługą Klientów, będzie wiązało się to z wieloma konsekwencjami np. odejściem Klientów do konkurencyjnej firmy, brakiem płynności finansowej przedsiębiorstwa, karami za niezrealizowane umowy. 

 

4. Niesubordynacja pracownika i jej konsekwencje dla niego

Rodzaje kar, a także ich wymiar został przedstawiony w przepisach prawa pracy. Pracodawca przy nakładaniu kar na pracownika musi ich bezwzględnie przestrzegać. Zgodnie z Kodeksem pracy przepisy przewidują 3 rodzaje kar:

 • upomnienie,
 • naganę,
 • karę pieniężną. 

Kary porządkowe są nakładane na pracowników za przekroczenia pracownicze, czyli za nieprzestrzeganie organizacji pracy. 

⏩ Więcej o tym, czy pracodawca może ukarać pracownika, przeczytasz tutaj: ukaranie pracownika przez pracodawcę

 

Zgodnie z przepisami, za jedno przewinienie pracodawca może nałożyć na pracownika tylko jedną karę. Wykluczona jest zatem sytuacja, w której pracownik dostaje naganę, a następnie pracodawca wymierza mu karę pieniężną za dany przejaw niesubordynacji. Od chwili uzyskania informacji o niesubordynacji pracownika, pracodawca ma 2 tygodnie na to, aby nałożyć na niego karę. Uprzednio oczywiście musi umożliwić mu przedstawienie swojej wersji zdarzeń. Niezbędne jest zatem wysłuchanie pracownika. 

Więcej o nałożeniu kary porządkowej przeczytasz tutaj: nałożenie kary porządkowej

 

W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych pracownik może otrzymać  nawet zwolnienie dyscyplinarne. Co ważne,  pracodawca nie musi wówczas zachowywać okresu wypowiedzenia, który został ujęty w umowie.

 

Uważasz, że niesłusznie otrzymałaś/otrzymałeś karę porządkową za niesubordynację w pracy? Skorzystaj z porady prawnej prawa pracy we Wrocławiu i Warszawie. Zespół radców prawnych odpowie na Twoje pytania z zakresu prawa pracy.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy