Szybki kontakt

Centrum Prawa Pracy

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Czy wiesz, że przysługuje Ci kilka dodatkowych dni na poszukiwanie pracy w przypadku zwolnienia lub z powodu ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa? Ponadto za te dni powinieneś otrzymać wynagrodzenie.

Mamy jedną specjalizację – prawo pracy. Centrum Prawa Pracy to jedyne miejsce na mapie usług prawniczych, w którym reprezentujemy tylko pracowników. Nie boimy się walczyć o Twoje prawa nawet z największymi korporacjami. Doświadczona kadra prawników, radców prawnych i adwokatów z Wrocławia – zapraszamy do kontaktu!

Z tego wpisu dowiesz się:
  • jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy,
  • ile dni przysługuje na poszukiwanie pracy,
  • w jaki sposób poinformować pracodawcę o chęci skorzystania ze zwolnienia na poszukiwanie pracy.

 

Aby skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy, muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki:
  1. Umowa została wypowiedziana przez pracodawcę. Zwolnienie na poszukiwanie pracy nie przysługuje, gdy umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron lub przez pracownika,
  2. Okres wypowiedzenia to minimum 2 tygodnie,
  3. Trzeba złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Jeśli umowa została wypowiedziana przez pracodawcę i nie zgadzasz się ze wskazaną przyczyną, możesz odwołać się do sądu pracy. Więcej dowiesz się z tego wpisu: https://centrumprawapracy.pl/niesluszne-zwolnienie/odwolanie-do-sadu-pracy-od-wypowiedzenia-umowy-o-prace/

 

Gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
  • 2 tygodnie lub 1 miesiąc przysługują  2 dni robocze na poszukiwanie pracy,
  • 3 miesiące przysługują 3 dni robocze na poszukiwanie pracy.

Nawet jeśli 3-miesięczny okres wypowiedzenia zostanie skrócony z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, to nadal obowiązują 3 dni robocze na poszukiwanie pracy. Za czas poszukiwania pracy przysługuje wynagrodzenie.

Żeby móc skorzystać z dni na poszukiwanie pracy, należy złożyć wniosek do pracodawcy. Najlepiej mieć go w dwóch egzemplarzach.