Szybki kontakt

Centrum prawa pracy

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Czy wiesz że przysługuje Ci kilka dodatkowych dni na poszukiwanie pracy w przypadku zwolnienia lub z powodu ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa? Ponadto za te dni powinieneś otrzymać wynagrodzenie!

Mamy jedną specjalizację – prawo pracy. Centrum Prawa Pracy to jedyne miejsce na mapie usług prawniczych, w którym reprezentujemy tylko pracowników. Nie boimy się walczyć o Twoje prawa, nawet z największymi korporacjami. Doświadczona kadra prawników, radców prawnych i adwokatów z Wrocławia – zapraszamy do kontaktu!

Z tego wpisu dowiesz się:

  • jakie warunki muszą zostać spełnione aby skorzystać ze zwolnienia na poszukiwanie pracy,
  • ile dni przysługuje na poszukiwanie pracy,
  • w jaki sposób poinformować pracodawcę, o chęci skorzystania ze zwolnienia na poszukiwanie pracy.

Skorzystasz ze zwolnienia na poszukiwanie pracy muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki:

  1. Umowa została wypowiedziana przez pracodawcę. Zwolnienie na poszukiwanie pracy nie przysługuje, gdy umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron lub przez pracownika.
  2. Okres wypowiedzenia to minimum 2 tygodnie.
  3. Trzeba złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy.

💡 Jeśli umowa została wypowiedziana przez pracodawcę i nie zgadzasz się ze wskazaną przyczyną możesz odwołać się do sądu pracy dowiesz się więcej z tego wpisuhttps://centrumprawapracy.pl/niesluszne-zwolnienie/odwolanie-do-sadu-pracy-od-wypowiedzenia-umowy-o-prace/

Gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

  • 2 tygodnie lub 1 miesiąc przysługują  2 dni robocze na poszukiwanie pracy,
  • 3 miesiące przysługują 3 dni robocze na poszukiwanie pracy.

Nawet jeśli 3 miesięczny okres wypowiedzenia zostanie skrócony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, to nadal obowiązują 3 dni robocze na poszukiwanie pracy. Za czas poszukiwania pracy przysługuje wynagrodzenie.

Żeby móc skorzystać z dni na poszukiwanie pracy, należy złożyć wniosek do pracodawcy. Najlepiej mieć go w dwóch egzemplarzach.

Wzór wniosku – pobierz.

 

 

 

Dane pracownika:                                                                                            ……………………….., data ……………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

                                                                                                                         Dane pracodawcy:

                                                                                                                        ……………………………………………..

                                                                                                                        ……………………………………………..

                                                                                                                        ……………………………………………..

  Wniosek o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy

Na podstawie art. 37 kodeksu pracy, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w dniu……….., wnoszę o  udzielenie w okresie wypowiedzenia ….…. dni zwolnienia na poszukiwanie pracy w terminie ……………….

                                                                                                                       …………………………………………….

                                                                                                                                    Podpis pracownika

Wyrażam zgodę

………………………………………………..

Data, Podpis pracodawcy