Szybki kontakt

Centrum Prawa Pracy

Odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę

Nie zgadzasz się z wypowiedzeniem umowy o pracę? Chesz wiedzieć jaki prawa Ci przysługują? Nie czekaj i sprawdź już teraz – masz niewiele czasu!

Z tego wpisu dowiesz się:
  • w jakich sytuacjach można złożyć pozew do sądu pracy,
  • ile czasu masz na złożenie pozwu do sądu pracy.

W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, niezasadnego wypowiedzenia umowy o pracę, możesz wnieść  odwołanie do sądu pracy –  masz na to 21 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia umowy.

Ważne!

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia pisma wypowiadającego umowę o pracę, termin i tak zaczyna biec od momentu, gdy pracownik mógł zapoznać się z wypowiedzeniem.

Jeśli w Twojej ocenie wypowiedzenie jest nieuzasadnione, zadzwoń do Centrum Prawa Pracy – doświadczonego Adwokata Prawa Pracy we Wrocławiu, umówimy termin, wtedy na spotkaniu adwokat  zapozna się ze sprawą i oceni możliwości wygranej, żebyś nie ponosił niepotrzebnych kosztów. 

 

Termin: 

Termin do złożenia odwołania do sądu pracy, zostanie zachowany, jeśli:

  • ostatniego dnia zostanie złożony w sądzie pracy,
  • ostatniego dnia pozew zostanie wysłany w Urzędzie Pocztowym.

Nawet jeśli pozew zostanie złożony czy wysłany do niewłaściwego sądu pracy, to jeśli wszystko zostanie zrobione w czasie 21 dni, termin zostanie zachowany.
Złożenie pozwu to jedyna możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku niezgodnego czy niezasadnego wypowiedzenia umowy o pracę.

Ważne!

Jeśli nie złożysz pozwu do sądu pracy w terminie 21 dni, nie możesz domagać się w inny sposób odszkodowania, czy przywrócenia do pracy.

Brak zachowania terminu do zaskarżenia wypowiedzenia umowy o pracę, prowadzi do oddalenia powództwa przez sąd pracy, niezależnie od tego czy masz faktycznie rację i wypowiedzenie było niezgodę z prawem lub niezasadne.