Szybki kontakt

Centrum Prawa Pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej.

Inspirowane są realnymi sprawami.

Mamy jedną specjalizację – prawo pracy. Centrum Prawa Pracy to najlepsze i jedyne miejsce na mapie usług prawniczych, w którym reprezentujemy tylko pracowników.

Odpowiedzialność materialna pracowników jest zawsze tematem który wzbudza dużo obaw właśnie ze względu na aspekt finansowy. Często w przypadku, gdy pracownik wyrządzi komuś szkodę powstaje pytanie czy faktycznie całą odpowiedzialność przyjmuje pracodawca?

Z tego wpisu dowiesz się:

  • W stosunku do jakich osób pracodawca może ponosić odpowiedzialność?
  • Jakie warunki muszą zaistnieć aby pracodawca poniósł odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika ?
  • Kiedy odpowiedzialność pracodawcy zostanie wyłączona?

Pracodawca a odpowiedzialność za pracownika

Pracodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich – tak zostało to określone w artykule 120 § 1 kodeksu pracy.

Kim jest tzw. osoba trzecia, do której ?

Osoby trzecie to:

  • osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • inni pracownicy zatrudnieni u tego samego pracodawcy.

Aby pracodawca był odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez pracownika:

  • szkoda musi powstać przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych,
  • okoliczność powstania szkody musi mieć związek z wykonywaniem przez pracownika obowiązków służbowych.

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracownika, które nie mają bezpośredniego związku z obowiązkami pracowniczymi.

Dla lepszego ukazania sytuacji przykład:

Pracownik zatrudniony był na stanowisku montera mebli. W domu klienta miał wnieść i złożyć meble. Swoją pracę wykonał jednak dodatkowo klient poprosił go o pomoc w zamontowaniu lampy. Podczas montażu lampy przez złe podłączenie uszkodzeniu uległa część instalacji. Kto ponosi odpowiedzialność za tą szkodę?

Oczywiście pracownik bo podjął się zadania, które nie miało związku z jego zatrudnieniem.

Zapraszamy na spotkanie w Centrum Prawa Pracy – skuteczny Adwokat Prawa pracy we Wrocławiu.

#CentrumPrawaPracy #AdwokatPrawoPracyWroclaw #OdpowiedzialnośćPracodawcyZaSzkody