Szybki kontakt

Centrum Prawa Pracy

Czy odszkodowanie uzyskane na podstawie prawa pracy jest opodatkowane?

Na jak wysokie odszkodowanie mogę liczyć?

Mamy jedną specjalizację – prawo pracy. Centrum Prawa Pracy to najlepsze i jedyne miejsce na mapie usług prawniczych, w którym reprezentujemy tylko pracowników. Nie boimy się walczyć o Twoje prawa, nawet z największymi korporacjami.

Klienci, których sprawy prowadzone są w centrum prawa pracy, z reguły zadają 3 pytania  dotyczące kwestii finansowej (nie licząc pytań o nasze wynagrodzenie 🙂 )

  1. Na jak wysokie odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie mogą liczyć?
  2. Czy odszkodowanie jest wypłacane w kwocie netto czy brutto?
  3. Czy odszkodowanie lub/ i zadośćuczynienie jest opodatkowane?

Dzisiaj podejmujemy temat podatkowy.

Z tego wpisu dowiesz się:

 • które rodzaje odszkodowania i zadośćuczynienia z zakresu prawa pracy są zwolnione z podatku,
 • w jakich sytuacjach dotyczących prawa pracy podatek dochodowy trzeba jednak zapłacić.

Zaczniemy od sytuacji przyjemniejszych. Z reguły odszkodowania lub/i zadośćuczynienia zasądzane czy wypłacane na podstawie przepisów prawa pracy są zwolnione z podatku dochodowego.

Wyrażono to wprost w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21.

Od podatku dochodowego zwolnione są:

 • otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, – pisząc językiem nieprawniczym, zwolnione są jeśli otrzymasz je na podstawie kodeksu pracy
 • otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów.

Jednak w ustawie o podatku dochodowym wprowadzono wyjątki.

Podatek dochodowy trzeba zapłacić od:

 • określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy  pracę, czyli gdy otrzymasz odszkodowanie bo Twój okres wypowiedzenia został skrócony
 • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.

Zapraszamy na spotkanie w Centrum Prawa Pracy – Adwokat Prawa Pracy z siedzibą we Wrocławiu.

#CentrumPrawaPracy #AdwokatPrawoPracyWroclaw #OpodatkowanieOdszkodwaniaPrawoPracy