Szybki kontakt

Centrum Prawa Pracy

Nadgodziny cz. 1

Często można spotkać się z sytuacją, w której pracownicy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych i nie są świadomi, że za nadgodziny należą im się świadczenia. Jakie? O tym dowiesz się czytając ten post. 

Z tego wpisu dowiesz się:
  • czym jest praca w godzinach nadliczbowych
  • jak wygląda kwestia nadgodzin przy pracy w porze nocnej
  • jakie świadczenia przysługują Ci z tytułu pracy nadliczbowej.

Zgodnie z przepisami prawa pracy można mówić o dwóch normach czasu pracy: dobowej, która nie przekracza 8 godzin oraz średniotygodniowej, nieprzekraczającej 40 godzin. Zatem za pracę w godzinach nadliczbowych należy uznać pracę ponad normę dobową i ponad normę średniotygodniową. 

Warto jednak wspomnieć o tym, iż pracą nadliczbową jest również praca wykonywana dwukrotnie w czasie doby pracowniczej, chyba że pracownik podlega zasadom ruchomego czasu pracy.

 

Praca w porze nocnej

A co z pracą w porze nocnej? Zgodnie z definicją pora nocna to 8 godzin między godziną 21:00 a 7:00, jednak wskazanie chwili jej rozpoczęcia i zakończenia jest uzależnione od pracodawcy. Każdy pracodawca ma obowiązek określenia pory nocnej, nawet jeśli nie zamierza zatrudniać pracowników w właśnie w tej porze. 

W praktyce można spotkać się z problemem pracy nadliczbowej, która jest wykonywana w porze nocnej. W takiej sytuacji dochodzi do skumulowania prawa do dodatku do wynagrodzenia. Pracownik ma wówczas prawo zarówno do dodatku za pracę w nocy, jak również do 100% dodatku za nadgodziny. 

 

Praca nadliczbowa a rekompensata

Pracownik, który wykonuje pracę nadliczbową, ma dwie możliwości rekompensaty. Pierwszą z nich jest wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Za nadliczbowy czas pracy pracownik otrzymuje wynagrodzenie za przepracowany czas i ma prawo do dodatku do wynagrodzenia, który wynosi 50% bądź 100% wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonanej pracy nadliczbowej. 

Dodatek 100% wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za:

  • pracę nadliczbową w porze nocnej
  • pracę nadliczbową na dobę w wolne niedziele i święta
  • pracę nadliczbową na dobę w dni wolne za robocze niedziele i święta
  • pracę nadliczbową za przekroczenie normy średniotygodniowej.

Z kolei dodatek 50% wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za:

  • pracę w godzinach nadliczbowych w innych dniach aniżeli te określone w przypadku dodatku 100%. 

 

Drugą możliwością rekompensaty, która jest częściej stosowana w praktyce, jest czas wolny. Inicjatorem tego rodzaju rekompensaty może być i pracodawca i pracownik. Jeśli to pracownik wystąpił z wnioskiem, wówczas obiór godzin nadliczbowych będzie liczony w proporcji 1:1, czyli za 1 nadgodzinę pracownik otrzymuje 1 godzinę czasu wolnego od pracy. Natomiast jeśli to pracodawca udziela wolnego za nadgodziny, wówczas wymiar czasu wolnego jest zwiększany o połowę – proporcja to 1:1,5. Warto też zaznaczyć, że pracodawca musi udzielić czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. 

 

W drugiej części wpisu poświęconego nadgodzinom możesz dowiedzieć się: ile masz czasu na wyegzekwowanie rekompensaty za nadgodziny, gdzie złożyć pozew i jaki jest jego koszt: https://centrumprawapracy.pl/nadgodziny/nadgodziny-cz-2/

 

Jeśli pracowałaś/eś w godzinach nadliczbowych, a pracodawca nie rekompensuje Ci ich w postaci dodatku do wynagrodzenia lub czasu wolnego od pracy, skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy – doświadczonym Adwokatem prawa pracy we Wrocławiu i umów się na spotkanie.