Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Nadgodziny cz. 1

Często można spotkać się z sytuacją, w której pracownicy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych. Nie są świadomi, że za nadgodziny należą im się świadczenia. Jakie? O tym dowiesz się czytając ten post. 

Z tego wpisu dowiesz się:

 • czym jest praca w godzinach nadliczbowych,
 • jak wygląda kwestia nadgodzin przy pracy w porze nocnej,
 • jakie świadczenia przysługują z tytułu pracy nadliczbowej.

Zgodnie z przepisami prawa pracy można mówić o dwóch normach czasu pracy:

 • dobowej, która nie przekracza 8 godzin,
 • średniotygodniowej, nieprzekraczającej 40 godzin.

Zatem za pracę w godzinach nadliczbowych należy uznać pracę ponad normę dobową i ponad normę średniotygodniową.  Poza tym pracą nadliczbową jest również praca wykonywana dwukrotnie w czasie doby pracowniczej, chyba że pracownik podlega zasadom ruchomego czasu pracy.

Praca w porze nocnej

Zgodnie z definicją pora nocna to 8 godzin między godziną 21:00 a 7:00. Wskazanie momentu rozpoczęcia  i zakończenia pracy w porze nocnej zależy od pracodawcy. Dodatkowo każdy pracodawca ma obowiązek określenia pory nocnej, nawet jeśli nie zamierza zatrudniać pracowników w właśnie w tej porze. 

W praktyce można spotkać się z problemem pracy nadliczbowej, która jest wykonywana w porze nocnej. W takiej sytuacji dochodzi do skumulowania prawa do dodatku do wynagrodzenia. Pracownik ma wówczas prawo zarówno do dodatku za pracę w nocy, jak również do 100% dodatku za nadgodziny. 

Praca nadliczbowa a rekompensata

Pracownik, który wykonuje pracę nadliczbową, ma dwie możliwości rekompensaty. Pierwszą z nich jest wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Za nadliczbowy czas pracy pracownik otrzymuje wynagrodzenie za przepracowany czas i ma prawo do dodatku do wynagrodzenia, który wynosi 50% bądź 100% wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonanej pracy nadliczbowej. 

Dodatek 100% wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za pracę nadliczbową w:

 • porze nocnej,
 • wolne niedziele i święta,
 • dni wolne za robocze niedziele oraz święta,
 • za przekroczenie normy średniotygodniowej.

Z kolei dodatek 50% wynagrodzenia przysługuje pracownikowi za:

 • pracę w godzinach nadliczbowych w innych dniach aniżeli te określone w przypadku dodatku 100%. 

Drugą możliwością rekompensaty, która jest częściej stosowana w praktyce, jest czas wolny. Inicjatorem tego rodzaju rekompensaty może być i pracodawca i pracownik. Jeśli to pracownik wystąpił z wnioskiem, wówczas obiór godzin nadliczbowych będzie liczony w proporcji 1:1, czyli za 1 nadgodzinę pracownik otrzymuje 1 godzinę czasu wolnego od pracy. Natomiast jeśli to pracodawca udziela wolnego za nadgodziny, wówczas wymiar czasu wolnego jest zwiększany o połowę – proporcja to 1:1,5. Warto też zaznaczyć, że pracodawca musi udzielić czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. 

W drugiej części wpisu poświęconego nadgodzinom możesz dowiedzieć się: ile masz czasu na wyegzekwowanie rekompensaty za nadgodziny, gdzie złożyć pozew i jaki jest jego koszt: https://centrumprawapracy.pl/nadgodziny/nadgodziny-cz-2/

Na zakończenie tego wpisu zachęcamy do kontaktu z nami. Jeśli pracowałaś/eś w godzinach nadliczbowych, a pracodawca nie rekompensuje Ci ich w postaci dodatku do wynagrodzenia lub czasu wolnego od pracy, skontaktuj się z Centrum Prawa Pracy – doświadczonym adwokatem prawa pracy we Wrocławiu i umów się na konsultacje.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy