Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Komu i kiedy przysługuje urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy jest urlopem, dzięki któremu pracownik może załatwić swoje sprawy rodzinne, a także inne formalności. Urlop okolicznościowy przysługuje tylko pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Z urlopu okolicznościowego nie skorzystają osoby będące na stażu oraz te wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło. 

 

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy

Urlopu okolicznościowego najczęściej udziela się ze względu na sytuacje rodzinne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień, urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni wolnego udziela się w razie:

  • ślubu pracownika,
  • urodzenia się dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma,  macochy pracownika.

Z kolei 1 dzień urlopu okolicznościowego udziela się w razie:

  • ślubem dziecka pracownika,
  • śmiercią, pogrzebem siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, jak również osoby, która pozostaje na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.

Urlop okolicznościowy przysługuje również pracownikowi, który jest krwiodawcą. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa. 

Za urlop okolicznościowy można uznać także urlop w celu poszukiwania nowego zatrudnienia, kiedy pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. 

⏩ Więcej o zwolnieniu na poszukiwanie pracy przeczytasz w innym artykule: Zwolnienie na poszukiwanie pracy

 

Termin wykorzystania urlopu okolicznościowego

Przepisy nie określają terminu wykorzystania urlopu okolicznościowego. Natomiast należy pamiętać o tym, że  termin  musi pozostawać w ścisłym związku z konkretnym wydarzeniem. Wykorzystanie urlopu nie musi odbyć się w dniu, kiedy ma miejsce dana okoliczność, ale musi zaistnieć związek przyczynowy i czasowy. Termin udzielenia urlopu okolicznościowego musi być zgodny z celem oraz terminem wydarzenia, z którym urlop ma związek. 

 

Czy urlop okolicznościowy jest płatny

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy jest tak samo liczone jak wynagrodzenie za  urlop wypoczynkowy. Składniki wynagrodzenia oblicza się z miesiąca, w którym pracownik był zwolniony od pracy. Jeśli urlop okolicznościowy przypada na okres, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, wówczas nie skutkuje to przedłużeniem urlopu wypoczynkowego. Nie otrzymuje również za to dodatkowego wynagrodzenia. Warto pamiętać też o tym, że niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na następny rok. 

 

Jakie są zasady udzielenia urlopu okolicznościowego

Pracownik, który chce uzyskać urlop okolicznościowy, powinien uprzedzić pracodawcę o zaistnieniu zdarzeń, które uprawniają go do tego urlopu. Można poinformować pracodawcę osobiście lub pisemnie. Taka nieobecność musi być także usprawiedliwiona i udokumentowana. Dowód może stanowić np. akt zgonu, akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa, inne zaświadczenie od konkretnej instytucji. 

Masz problem z urlopem okolicznościowym? Pracodawca nie chce Ci go udzielić? A może pracownik chce, by przyznać mu urlop okolicznościowy, do którego nie ma prawa? Skontaktuj się z nami – znajdziesz nas wpisując: adwokat prawo pracy Wrocław, adwokat prawo pracy Warszawa, kancelaria prawa pracy Wrocław. Możesz skontaktować się z nami także telefonicznie. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy