Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy

Pracownik ma obowiązek, aby poinformować pracodawcę o swojej nieobecności. W sytuacji, kiedy nie usprawiedliwi jej, nie poinformuje pracodawcy o tym, że będzie nieobecny w pracy, musi liczyć się z różnymi konsekwencjami. Dowiedz się jak należy usprawiedliwiać nieobecność w pracy. 

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Zgodnie z przepisami, do obowiązków osoby zatrudnionej na umowę o pracę należy wykonywanie pracy w wyznaczonym miejscu, o konkretnej porze. Również do obowiązków pracownika należy usprawiedliwienie przyczyny swojej nieobecności w pracy. 

Do przyczyn, które usprawiedliwiają nieobecność w pracy można zaliczyć:

 • okoliczności oraz zdarzenia określone w przepisach prawa, przez które pracownik nie ma możliwości stawienia się w pracy i jej świadczenia,
 • pozostałe przypadki wskazane przez pracownika, które pracodawca uznał za takie, które usprawiedliwiają nieobecność w pracy.

 

Poinformowanie pracodawcy o nieobecności

W sytuacji, kiedy pracodawca nie określił sposobu, w jaki pracownik może zawiadomić go o swojej nieobecności w pracy, pracownik ma kilka możliwości poinformowania pracodawcy o absencji:

 • osobiście,
 • telefonicznie, wiadomością SMS,
 • przez inną osobę,
 • za pośrednictwem pozostałych środków łączności,
 • drogą pocztową (data poinformowania pracodawcy to data widniejąca na stemplu pocztowym). 

 

Termin usprawiedliwienia nieobecności w pracy

Jeżeli pracownik wiedział wcześniej o nieobecności w pracy w danym terminie, powinien o tym fakcie poinformować wcześniej pracodawcę. Zarówno o przyczynie, jak i terminie nieobecności. Jeśli nie zgłosi tego w terminie, to tylko szczególne okoliczności będą mogły usprawiedliwić niepoinformowanie pracodawcy o absencji w terminie np. obłożna choroba, która jest połączona z nieobecnością innych domowników, którzy mogliby poinformować pracodawcę. 

Jeśli jednak sytuacja ta jest nagła i powoduje niemożność pojawienia się w pracy, wówczas pracownik powinien poinformować pracodawcę nie później niż drugiego dnia swojej nieobecności w pracy. Tak jak we wcześniejszym przypadku, niedotrzymanie terminu będzie usprawiedliwione, jeśli wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły przekazanie informacji o nieobecności. Osoba zatrudniona ma obowiązek poinformowania pracodawcy niezwłocznie po ustąpieniu przyczyn, przez które wcześniej pracownik nie mógł zawiadomić pracodawcy o nieobecności. 

 

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy

Najczęściej spotykamy się z tym, że nieobecność w pracy wynika z nagłego wypadku bądź choroby. Pracownik ma jednak obowiązek posiadania dokumentu, który poświadczy przebytą chorobę.

Dowodami, które usprawiedliwią nieobecność w pracy są:

 • zwolnienie lekarskie (L4),
 • decyzja państwowego inspektora sanitarnego (jeśli w grę wchodzi choroba zakaźna),
 • informacja od pracownika o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 w przypadku np. zamknięcia żłobka, przedszkola,
 • oświadczenie pracownika o chorobie niani dziecka wraz z przedstawieniem kopii zwolnienia lekarskiego,
 • oświadczenie pracownika o odbyciu podróży służbowej w porze nocnej, która zakończyła się później niż 8 godzin do rozpoczęcia pracy, co uniemożliwia odpoczynek nocny,
 • imienne wezwanie pracownika np. przez Policję, sąd, prokuraturę w charakterze świadka bądź strony. Wezwanie to musi zawierać także adnotację o tym, iż osoba ta stawiła się na wezwanie.

 

Jeśli nie wiesz czy dany powód usprawiedliwia nieobecność w pracy i jak usprawiedliwić nieobecność w pracy, zapraszamy na konsultacje z jednym z naszych specjalistów z prawa pracy. Omówimy przepisy związane ze zwolnieniem lekarskim, nieobecnością w pracy i przedstawimy możliwe rozwiązania. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy