Szybki kontakt
 • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Centrum Prawa Pracy

Jak udowodnić pracę w godzinach nadliczbowych

Dziś postanowiliśmy pokazać Państwu nieco praktyki w związku z pracą w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona, jednak pracodawca ma obowiązek prowadzenia jej ewidencji. Dzięki temu może realizować prawa pracownika. A co w sytuacji, kiedy pracodawca nie prowadzi ewidencji pracy albo prowadzi ją w sposób nierzetelny? Jak pracownik może udowodnić nadgodziny? 

Praca w godzinach nadliczbowych – kiedy jest dopuszczalna

Zanim przejdziemy do praktycznego ujęcia dokumentowania nadgodzin, warto wyjaśnić kiedy są one dopuszczalne. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają dwie takie możliwości:

 • konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska bądź usunięcia awarii,
 • szczególne potrzeby pracodawcy. 

Pierwsza możliwość dotyczy przede wszystkim osób, które wykonują zawód np. strażaka, ratownika medycznego, lekarza itp. Zdarza się dość rzadko. Z kolei tzw. „szczególne potrzeby pracodawcy” to przesłanka, która jest często wykorzystywana przez pracodawców np. z powodu pilnego terminu ukończenia pracy nad danym zleceniem. 

Wyrażenie „szczególne potrzeby pracodawcy” jest wyrażeniem, które można różnorako interpretować. W Kodeksie pracy nie opisano wprost o jakie szczególne potrzeby może chodzić, dlatego pracodawcy wykorzystują to dość często jako uzasadnienie pracy w godzinach nadliczbowych. 

Jeśli w ocenie pracodawcy, praca w godzinach nadliczbowych jest konieczna, aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy, wówczas pracownicy pracują w godzinach nadliczbowych. Należy im się za to wynagrodzenie, jednak nie wszyscy pracodawcy wywiązują się z tego obowiązku. 

 Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wówczas pracownik może wezwać go do zapłaty zaległego wynagrodzenia za nadgodziny. Pracownicy zastanawiają się nad skutecznością takiego wezwania. Nie wiedzą też co w nim zawrzeć, aby było skuteczne. Specjaliści z Kancelarii Centrum Prawa Pracy stworzyli profesjonalny wzór wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 

 Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 

Jak udowodnić pracę w godzinach nadliczbowych 

Jak wiadomo, obowiązkiem pracodawcy jest ewidencjonowanie czasu pracy pracownika. Wzmianka o pracy w godzinach nadliczbowych również musi znaleźć się w dokumentacji pracowniczej. Jeśli pracodawca prowadzi ewidencję i zapisuje w niej również nadgodziny, wówczas pracownik może wykorzystać ten dokument jako dowód. Częściej zdarza się jednak, że pracodawca w sposób nierzetelny ewidencjonuje czas pracy pracowników, więc trzeba znaleźć inny sposób na to, aby udowodnić nadgodziny. 

Aby mieć szansę na odzyskanie zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownik musi to udowodnić. Dowodami, dzięki którym można wykazać pracę w godzinach nadliczbowych są:

 • dokumenty – ewidencja czasu pracy, inna dokumentacja związana z przebiegiem zatrudnienia pracownika u pracodawcy,
 • zeznania świadków – chodzi tutaj głównie o zeznania innych pracowników, którzy mogą potwierdzić pracę w godzinach nadliczbowych, 
 • przesłuchanie stron,
 • fotokopie dokumentów,
 • nagrania video, 
 • nagrania służbowych rozmów telefonicznych prowadzonych po godzinach pracy,
 • opinia biegłego,
 • karty wynagrodzeń, 
 • bilingi rozmów prowadzonych z telefonu służbowego,
 • listy obecności,
 • nagrania z monitoringu, 
 • wydruki z elektronicznych rejestratorów czasu pracy (jeśli takowe zostały wprowadzone w zakładzie pracy),
 • korespondencja mailowa prowadzona po godzinach pracy. 

Złożenie pozwu o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych to ostateczne rozwiązanie. Często prowadzimy negocjacje z pracodawcami, dlatego wiemy, że warto skorzystać z innych sposobów na uzyskanie należnego nam wynagrodzenia. Istotne jest otrzymanie wsparcia od profesjonalnej kancelarii, dlatego przygotowaliśmy wzór wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Wykorzystujemy go w naszej Kancelarii, więc mają państwo gwarancję profesjonalnego przygotowania wezwania do zapłaty. 

 

 Wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 

Zespół Kancelarii Centrum Prawa Pracy