Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Jak udowodnić mobbing w pracy

Dla wielu pracowników mobbing jest zjawiskiem wstydliwym, a dodatkowo powoduje upokorzenie, bardzo silny stres i bezradność. Dlatego warto znać swoje prawa i wiedzieć jakie działania podjąć, aby mobbing udowodnić. W dzisiejszym wpisie powiemy Wam, jak możecie udowodnić mobbing w miejscu pracy.

W dzisiejszej publikacji zajmiemy się następującymi kwestiami: 

  • czy mobbing trudno udowodnić, 
  • negatywne zjawiska psychospołeczne na rynku pracy,
  • działania, które może podjąć osoba mobbingowana,
  • jak udowodnić mobbing. 

W dzisiejszej publikacji zajmujemy się tym, w jaki sposób można udowodnić mobbing, jednak warto zapoznać się z innymi artykułami o mobbingu: 

① Jak rozpoznać mobbing: https://bit.ly/35TMYgE

② Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi: https://bit.ly/339OrO4 

③ Zadośćuczynienie z tytułu mobbingu: https://bit.ly/3ocbLCO

④ Odszkodowanie z tytułu mobbingu: https://bit.ly/37CNUFU

⑤ Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna za stosowanie mobbingu: https://bit.ly/2LqImH0

⑥ Skutki mobbingu u pracownika: https://bit.ly/3awowow

⑦ Jak rozpoznać mobbera: https://bit.ly/2M4WDJM

Czy mobbing trudno udowodnić? 

Mobbing jest zjawiskiem, którego występowanie bardzo trudno udowodnić. Dowody muszą zostać zebrane przez osobę, która jest mobbingowana i to ona musi wykazać, że wobec niej jest stosowany mobbing. Jest to zadanie trudne, ponieważ wymaga systematycznego zbierania różnego rodzaju dowodów: dokumentów, zeznań świadków, a nawet nagrań. 

W bardzo wielu przypadkach koledzy z pracy obawiają się składania zeznań przeciwko przełożonemu lub współpracownikowi. Zdarza się również tak, że mobbing trudno udowodnić, bo dochodzi do niego bez świadków. 

Do tego dochodzi przesłanka uporczywości oraz długotrwałości mobbingu. Zgodnie z orzecznictwem, czynniki te muszą być każdorazowo rozpatrywane indywidualnie. Do oceny przesłanki długotrwałości, koniecznym jest wystąpienie skutków nękania pracownika np. wystąpienie problemów ze zdrowiem, niskie poczucie przydatności do pracy. Bardzo istotne jest zatem sporządzanie dokładnych notatek wraz z datą, gdyż później mogą stanowić dowody w sprawie. 

Negatywne zjawiska psychospołeczne na rynku pracy

We wstępie wspomnieliśmy o zagrożeniach psychospołecznych na rynku pracy. Co to takiego? Zagrożenia te to nowe czynniki ryzyka, które nie są zagrożeniami stricte fizycznymi. Występowanie tych zagrożeń może prowadzić do szkód powstałych w zdrowiu psychicznym, fizycznym pracownika, nieobecności w pracy, chęci odejścia ze stanowiska czy też spadku efektywności zawodowej. Zagrożenia psychospołeczne negatywnie wpływają na całą organizację pracy w danym przedsiębiorstwie, a także na jego reputację i atmosferę w pracy, która jest bardzo istotna dla pracowników. 

Działania osoby mobbingowanej

Mobberzy lubią działać w odosobnieniu, dlatego pracownik powinien zadbać o to, aby nie zostawać sam na sam z mobberem. Kontakty z mobberem powinny się odbywać się w otwartej przestrzeni, gdzie znajdują się również inne osoby.

W sytuacji wystąpienia problemu zawodowego, warto zacząć od rozmowy i wyjaśnienia tej kwestii. Tutaj nie można być biernym pracownikiem, warto bowiem przedstawić alternatywę działań. 

Warto mieć również obok siebie zaufane osoby, z którymi można porozmawiać o tym, co dzieje się w pracy. Osoba, która czuje się mobbingowana, powinna dzielić się swoimi spostrzeżeniami z zaufanymi współpracownikami i bliskimi i poprosić ich o pomoc. 

Równie ważne jest sporządzanie dokładnych notatek wraz z datą i godziną oraz opisem sytuacji, która może zostać uznana za mobbing. Rzetelne notatki mogą w późniejszym czasie stanowić dowód w sprawie. Warto też skonsultować się z prawnikiem, który oceni zebrane materiały pod kątem spełnienia przesłanek mobbingu.

Jak udowodnić mobbing

Jak wcześniej wspomnieliśmy, udowodnienie mobbingu jest bardzo trudne, gdyż to na pracowniku spoczywa ciężar dowodu. To on musi dowieść, że padł ofiarą mobbingu. Na poparcie swoich słów musi mieć również niezbite dowody.

①  Kontaktuj się z mobberem na piśmie – dlaczego jest to tak ważne? Jeśli tylko jest to możliwe, utrzymuj kontakt z mobberem w formie pisemnej – poprzez wiadomości e-mail, pisma, wnioski. Warto mieć dowód w postaci np. pism potwierdzających pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik będzie miał wówczas dowód, że komunikował się w ten sposób z mobberem, nawet jeśli ten nie zareaguje na jego wnioski czy zapytania.

② Sporządzaj notatki – jak wcześniej wspomniano, jeśli chcesz pozwać pracodawcę o mobbing, musisz mieć solidne podstawy do tego, aby go oskarżyć. Dlatego ważne jest zapisywanie wszelkich zdarzeń mogących być mobbingiem – wraz z uwzględnieniem daty, godziny i szczegółowych zdarzeń. Pomoże to w wykazaniu ciągłości nękania psychicznego w miejscu pracy.

③ Świadkowie – warto zadbać o to, aby w miejscu pracy mieć sprzymierzeńców, którzy wiedzą i dostrzegają problem mobbingu. Często zdarza się jednak tak, że współpracownicy nie chcą zeznawać przeciwko pracodawcy czy innemu współpracownikowi z obawy o własne stanowisko. 

④ Nagrywaj rozmowy z mobberem – jest to dość dyskusyjna kwestia z uwagi na uregulowania prawne. Zgodnie z przepisami nie można nagrywać drugiej osoby bez jej wiedzy, jednak w przypadku mobbingu sprawa ta nie jest jednoznaczna. Nagranie ukazujące mobbing może stać się dowodem w sprawie, jednak oceny tej każdorazowo dokonuje sąd pracy. 

⑤ Formalne skargi – warto je sporządzać, aby mieć dowód na to, że przełożeni wiedzieli o problemie i nie poczynili żadnych kroków, aby sytuację tę rozwiązać. Skargi należy składać do przełożonych mobbera, związków zawodowych, a nawet do PIP-u. 

⑥ Zwolnienia chorobowe – jeśli pracownik zauważył u siebie rozstrój zdrowia spowodowany długotrwałym stresem w miejscu pracy, nękaniem, warto gromadzić wszelkie zwolnienia L4, aby mieć dowód na to, iż działania mobbera wpłynęły negatywnie na zdrowie pracownika. Można uzyskać zaświadczenia od lekarza prowadzącego odnośnie częstotliwości wizyt, ich powodu, zażywanych leków i stanie zdrowia. 

Centrum Prawa Pracy a mobbing 

Skonsultuj się z prawnikiem od prawa pracy – warto zaufać specjalistom, którzy na co dzień zajmują się prawem pracy i mają doświadczenie w sprawach związanych z mobbingiem. Specjaliści z Centrum Prawa Pracy ocenią zebrane materiały pod kątem dowodowym i ustalą plan działania, gdyby pracownik zechce podjąć kroki prawne. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy