Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Dzień wolny na zaszczepienie się przeciw COVID-19

Rejestracja osób na szczepienie przeciwko COVID-19 ruszyła pełną parą, dlatego zaczęła pojawiać się kwestia dotycząca szczepienia pracowników. Termin szczepienia może przypaść w godzinach pracy, więc pojawiło się pytanie: czy pracownik otrzyma dzień wolny na szczepienie przeciwko COVID-19?

Nieobecność w pracy a rozporządzenie

Wszelkie kwestie związane z nieobecnością pracownika w pracy, a także udzielaniu zwolnień znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy. W rozporządzeniu znajdują się regulacje dotyczące przyczyn nieobecności, obowiązków pracownika, pracodawcy, sposobów usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

 

Przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Do sytuacji, w których nieobecność w pracy może być usprawiedliwiona zaliczamy:

  • zobowiązanie do stawiennictwa przed organem np. przed sądem, w prokuraturze, 
  • przyczyny osobiste np. ślub, zgon wymienionych w ustawie członków rodziny,
  • nieobecność pracy w związku z pełnioną funkcją – np. członka służb mundurowych, wykładowcy administracyjnego,
  • Zwolnienie w celu przeprowadzenia niezbędnych badań i szczepień. 

Prawo pracownika do wynagrodzenia

W przypadku usprawiedliwionych nieobecności, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które wypłaca pracodawca. 

 

Usprawiedliwienie nieobecności przez pracownika

Do obowiązków pracownika należy usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Nie wystarczy bowiem poinformować pracodawcy np. o terminie szczepienia czy zgonie kogoś z rodziny. U pracodawcy obowiązuje regulamin, zgodnie z którym należy wybrać odpowiedni sposób na poinformowanie pracodawcy o naszej nieobecności w pracy. Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności zostały określone właśnie w tym dokumencie. W praktyce sposoby te mogą różnić się od tych wymienionych w Rozporządzeniu. 

 

Szczepienie przeciwko COVID-19 a dzień wolny 

Pracodawcy mają obowiązek zwolnienia od pracy pracownika, który musi przejść badania lekarskie i szczepienia ochronne przewidziane w przepisach ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.

Szczepienia przeciwko COVID-19 nie są szczepieniami obowiązkowymi, więc nie dotyczą ich powyższe regulacje. Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia dnia wolnego (płatnego), kiedy pracownik chce zaszczepić się przeciw koronawirusowi. Pracodawca może, lecz nie musi uznać udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną nieobecność w pracy, która będzie płatna.

 

Zwolnienie od pracy na załatwienie spraw osobistych

Innym sposobem na skorzystanie ze szczepienia przeciwko COVID-19 w godzinach pracy jest tzw. zwolnienie od pracy na załatwienie spraw osobistych. Pracownik składa pracodawcy stosowny wniosek, a pracodawca powinien określić czas odpracowania. Pracownik nie wykonuje wówczas pracy w godzinach nadliczbowych, lecz odpracowuje wyjście osobiste. 

Wprawdzie forma pisemna tego wniosku ma charakter wyłącznie dowodowy, ale warto ją zachować. Strony wyrażają w ten sposób swoją wolę – pracodawca udziela zgody na zwolnienie od pracy na załatwienie spraw osobistych, a jego zgoda jest tutaj kluczowa. 

Pracownik nie może skorzystać z tej opcji wówczas, kiedy pracodawca nie wyrazi zgody. Może się tak stać wtedy, kiedy uzna, że wyjście pracownika może zagrozić interesom firmy np. przez niewykonanie zadania w terminie. 

 

Szczepienie przeciwko COVID-19 a urlop wypoczynkowy

Pracownik ma jeszcze inną opcję do wyboru, kiedy termin nieobowiązkowego szczepienia przypada w godzinach pracy. Jest nią wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że jest on udzielany w dniach roboczych, a nie godzinowo. Zatem pracownik chcący skorzystać ze szczepienia, musi wystąpić z wnioskiem o urlop wypoczynkowy na cały dzień roboczy. Pracodawca ma jednak możliwość odmowy, jeśli miałoby to negatywnie wpłynąć na organizację pracy. 

 

Jeśli masz więcej pytań odnośnie praw pracownika w kwestii udzielenia zwolnienia ze świadczenia pracy w celu zaszczepienia się, skontaktuj się z naszymi specjalistami z Kancelarii Centrum Prawa pracy. W przystępny sposób wyjaśnimy Ci obowiązujące przepisy prawa pracy. 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy