Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Czy odszkodowanie uzyskane na podstawie prawa pracy jest opodatkowane

Dzisiaj podejmujemy temat podatkowy. Na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? 

Mamy jedną specjalizację – prawo pracy. Centrum Prawa Pracy to najlepsze i jedyne miejsce na mapie usług prawniczych, w którym reprezentujemy tylko pracowników. Co więcej, nie boimy się walczyć o Twoje prawa, nawet z największymi korporacjami. Oprócz tego w naszej Kancelarii staramy się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, które będzie zadowalające dla Klienta 

Klienci naszej Kancelarii Centrum Prawa Pracy najczęściej pytają o 3 kwestie: 

① Na jak wysokie odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie mogą liczyć?

② Odszkodowanie – kwota netto czy brutto?

③ Czy odszkodowanie lub/ i zadośćuczynienie podlega opodatkowaniu?

Z tego wpisu dowiesz się:

  • czy odszkodowanie i zadośćuczynienie z zakresu prawa pracy są nieopodatkowane,
  • w jakich sytuacjach dotyczących prawa pracy podatek dochodowy trzeba jednak zapłacić.

Z reguły odszkodowania lub/i zadośćuczynienia zasądzane czy wypłacane na podstawie przepisów prawa pracy, są zwolnione z podatku dochodowego. Wyrażono to wprost w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21.

Zwolnione od podatku dochodowego:

  • otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Chodzi o te roszczenia, które otrzymasz na podstawie przepisów zawartych w kodeksie pracy,
  • otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów.

Jednak w ustawie o podatku dochodowym wprowadzono wyjątki. W efekcie podatek dochodowy od odpraw i odszkodowań z zakresu prawa pracy należy zapłacić w poniższych sytuacjach:

Podatek dochodowy zapłacisz od: 

  • odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o  pracę,  gdy otrzymasz odszkodowanie, bo Twój okres wypowiedzenia został skrócony,
  • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.

Na zakończenie zapraszamy na konsultacje w Centrum Prawa Pracy – adwokat prawa pracy z siedzibą we Wrocławiu i Warszawie.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy