Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application
Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Czy odszkodowanie uzyskane na podstawie prawa pracy jest opodatkowane

Dzisiaj podejmujemy temat podatkowy. Na jak wysokie odszkodowanie możesz liczyć? 

Mamy jedną specjalizację – prawo pracy. Centrum Prawa Pracy to najlepsze i jedyne miejsce na mapie usług prawniczych, w którym reprezentujemy tylko pracowników. Co więcej, nie boimy się walczyć o Twoje prawa, nawet z największymi korporacjami. Oprócz tego w naszej Kancelarii staramy się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, które będzie zadowalające dla Klienta 

Klienci naszej Kancelarii Centrum Prawa Pracy najczęściej pytają o 3 kwestie: 

① Na jak wysokie odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie mogą liczyć?

② Odszkodowanie – kwota netto czy brutto?

③ Czy odszkodowanie lub/ i zadośćuczynienie podlega opodatkowaniu?

Z tego wpisu dowiesz się:

  • czy odszkodowanie i zadośćuczynienie z zakresu prawa pracy są nieopodatkowane,
  • w jakich sytuacjach dotyczących prawa pracy podatek dochodowy trzeba jednak zapłacić.

Z reguły odszkodowania lub/i zadośćuczynienia zasądzane czy wypłacane na podstawie przepisów prawa pracy, są zwolnione z podatku dochodowego. Wyrażono to wprost w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21.

Zwolnione od podatku dochodowego:

  • otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Chodzi o te roszczenia, które otrzymasz na podstawie przepisów zawartych w kodeksie pracy,
  • otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów.

Jednak w ustawie o podatku dochodowym wprowadzono wyjątki. W efekcie podatek dochodowy od odpraw i odszkodowań z zakresu prawa pracy należy zapłacić w poniższych sytuacjach:

Podatek dochodowy zapłacisz od: 

  • odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o  pracę,  gdy otrzymasz odszkodowanie, bo Twój okres wypowiedzenia został skrócony,
  • odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,  odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji.

Na zakończenie zapraszamy na konsultacje w Centrum Prawa Pracy – adwokat prawa pracy z siedzibą we Wrocławiu i Warszawie.

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy