Szybki kontakt
  • Telefon:+48 601 358 232Opens in your application

Kontakt: 530 500 290

Image Alt

Centrum Prawa Pracy

Czy chorowanie może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, zastanawiają się czy można zwolnić pracownika, który często choruje i długo przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pojawia się kolejne pytanie: czy częste choroby pracownika są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy? Nie zapominajmy o tym, że w przypadku umowy na czas nieokreślony, pracodawca musi przedstawić rzeczywistą przyczynę wypowiedzenia. Nieobecność w pracy wcale nie musi być taką przyczyną.

 

Czy można zwolnić pracownika na L4

Przepisy  mówią jasno: nie można zwolnić pracownika przebywającego na L4, ponieważ to nieobecność usprawiedliwiona. Zwolnienie lekarskie jest wystarczającym usprawiedliwieniem dla absencji w pracy, to musisz pamiętać o tym, żeby poinformować o tym pracodawcę. Pracownik ma obowiązek, aby poinformować pracodawcę o swojej absencji. Musi to zrobić nawet jeśli zostanie wystawione zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej.

Aby dowiedzieć się więcej o braku obecności, przeczytaj dwie nasze publikacje dotyczące kontrolowania L4 przez pracodawcę, a także tego, jak można usprawiedliwić nieobecność:

 

Więcej o zwolnieniu lekarskim przeczytasz tutaj: Czy pracodawca może skontrolować L4 pracownika

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy: Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

 

Nieobecność w pracy z powodu choroby – czy można zwolnić pracownika

Jak wcześniej wspomnieliśmy, nie można zwolnić pracownika, który aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jednak nie wyklucza to sytuacji, w której pracodawca może zakończyć stosunek pracy przez wzgląd na długą nieobecność spowodowaną chorobą. Jest to możliwe w 2 sytuacjach: 

  • nieobecność pracownika przekracza 3 miesiące – kiedy pracownik pracuje krócej niż 6 miesięcy,
  • „przez okres dłuższy niż łączny czas pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku,  pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy minimum 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.

Nagminna nieobecność w pracy – co to oznacza

Przepisy prawa pracy zawierają czasowy zakres, który pozwala pracodawcy na zakończenie stosunku pracy z pracownikiem, jednak trudno jest określić co dokładni oznacza nagminną nieobecność w pracy. Przepisy pozwalają pracodawcy wówczas na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeśli nieobecności z powodu choroby często się powtarzają. Aby uzasadnić przyczynę wypowiedzenia, pracodawca musi wskazać, że nieobecność pracownika dezorganizuje pracę w firmie, a także powoduje straty dla pracodawcy. Należy przy tym wykazać, że częste nieobecności pracownika wynikające z choroby zakłócały pracę innych osób, były przyczyną nadgodzin lub spowodowały konieczność zatrudnienia dodatkowych osób. 

 

Uważasz, że Twoja choroba nie była wystarczającym powodem do tego, aby Cię zwolnić? Skontaktuj się z prawnikiem od prawa pracy we Wrocławiu i Warszawie, przedstaw swoją sytuację – znajdziemy rozwiązanie! 

 

Umów się na konsultacje w Centrum Prawa Pracy